Национален дарителски фонд „13 века България“ ще проведе наново конкурса за български роман на годината

Национален дарителски фонд „13 века България“ ще проведе наново конкурса за български роман на годината

5 юни 2024 г. · 4 мин. четене · Споделяне във Facebook


Национален дарителски фонд „13 века България“ ще проведе наново конкурса за български роман на годината

Национален дарителски фонд „13 века България“ ще проведе наново конкурса за български роман на годината, съобщиха от Фонда.

Във връзка с възникналата полемика относно връчването на годишната Национална литературна награда за български роман на годината - за романа „Вулкан“ на Елена Алексиева (при оценката на който един от членовете на журито се оказа и редактор на романа), от Национален дарителски фонд (НДФ) „13 века България“ съобщиха, че Управителният им съвет (УС) на заседание от 27 май е разгледал цялостно конкурса.  

С оглед защита престижността на наградата и името на Фонда, както и предотвратяването на подобни казуси в бъдеще, УС е приел насоки за промени в Статута на наградата, които ще влязат в сила от 2025 г.

"Управителният съвет на Фонда анулира процедурата по конкурса и взе решение за повторното му провеждане до края на годината – с жури в същия състав, без доц. д-р Борис Минков. Неговото място ще заеме експерт, който УС ще определи на заседанието си през месец юни 2024 г. Журито ще проведе нови заседания, на които ще разгледа отново кандидатстващите романи, ще излъчи номинираните и ще определи кой от тях печели наградата за роман на 2024 година", се казва в съобщението. 

На изпълнителния директор на НДФ „13 века България“ е възложено да предприеме действия, свързани с извършване на промени в статута на наградата, които ще се внесат за обсъждане и одобрение от Управителния съвет. Те включват мерки за предварителен контрол относно административна допустимост, както и промяна на начина на обявяване състава на журито, чиито заседания ще бъдат достъпни онлайн в реално време. Независимо от бъдещите промени в статута, Фондът подчертава, че наличието на конфликт на интереси в действията на едно и също лице се състои в едновременното наличие на частен и публичен интерес в процеса на реализация на  обществено-значима изборна дейност, каквато е журирането.  /ПВ/

 

#национален #дарителски #фонд #века #българия #проведе #наново #конкурса #български #роман

Още новини

Още новини от Култура, които може да четете