Общи условия


Употреба и достъп: Използването на нашия уеб сайт подлежи на следните условия. С използването му Вие се съгласявате с тях. Достъпът до нашия уеб сайт може да бъде временно ограничен поради технически причини, за което ние не носим отговорност.

Правила за поведение: Ние насърчаваме конструктивното взаимодействие и обмен на мнения, но очакваме от всички потребители да се уважават един друг. Забранява се публикуването на обидни, заплашителни, незаконни или нецензурни коментари, снимки или друго съдържание. Запазваме си правото да премахваме такива материали и да забраняваме достъпа на потребителите, които нарушават тези правила.

Авторски права: Съдържанието, публикувано в уеб сайта, може да бъде защитено от авторско право или други форми на интелектуална собственост. Използването или възпроизвеждането на материали от уеб сайта, извън обхвата на личната употреба, може да изисква предварително писмено разрешение от нас или от собствениците на съответните права.

Политика за поверителност: Ние не събираме никакви лични данни от нашите потребители. Не изискваме и не събираме имена, имейл адреси, адреси за кореспонденция или друга лична информация. Нашата цел е да осигурим анонимност и поверителност на всички потребители, като не изискваме, нито събираме лични данни при тяхното посещение в нашия уеб сайт.

Отказ от отговорност: Информацията, предоставена в уеб сайта, е предназначена за обща информация и не трябва да бъде разглеждана като съвет или гаранция за точност. Ние не носим отговорност за последствията, които могат да настъпят в резултат на действия, предприети въз основа на публикуваната информация.

Условия за реклами: Ние не поставяме реклами в нашия уеб сайт. Нашият уеб сайт не включва рекламни съобщения от трети страни. Ние се стремим да осигурим чисто и несмутено потребителско преживяване, без външни рекламни съобщения, които биха могли да отвлекат Вашето внимание и да нарушат потребителското Ви преживяване. Нашата цел е да предоставим качествено съдържание без реклами, за да осигурим най-доброто преживяване на нашите читатели.

Промени в условията: Общите условия могат да бъдат променяни периодично. Всички промени ще бъдат публикувани тук. Потребителите ще бъдат уведомени за промените, които имат съществено значение за тяхното използване на уеб сайта.

Контактна информация: Ако имате въпроси, коментари или оплаквания относно нашите условия или услуги, може да се свържете с нас, като за целта използвате някой от нашите имейл адреси, посочени в страницата за контакт с нас.