Нараства броят на посетителите в музеите, театрите и кината в област Велико Търново

Нараства броят на посетителите в музеите, театрите и кината в област Велико Търново

11 юни 2024 г. · 7 мин. четене · Споделяне във Facebook


Нараства броят на посетителите в музеите, театрите и кината в област Велико Търново

Броят на посетителите в музеите, театрите и кината в област Велико Търново през 2023 г. е нараснал спрямо предходната 2022 г., съобщават от Териториално статистическо бюро - Север на Националния статистически институт (НСИ). Изследванията осигуряват информация и за дейността на библиотеките, радио- и телевизионната програмна дейност и производството на филми. 

Към 31 декември 2023 г. в област Велико Търново функционират 10 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство. Движимите културни ценности, формиращи Националния музеен фонд, са 313 000 фондови единици и в сравнение с 2022 г. техния брой се увеличава с 0,4 процента, а цифровизираните фондови единици са 40 000.

Посещенията в музеите през изминалата година са 467 000 и съпоставени с 2022 г. се увеличават с 25,5 на сто. В дните със свободен вход са осъществени 17,4 процента от тях, което са равнява на 81 000 посетители. Регистрирано е и увеличение на посещенията на чужденци в музеите с 56,4 на сто спрямо предходната година, които достигат 174 000. Общият персонал на музеите през 2023 г. е 242 души, като броят му се увеличава с 8,9 процента в сравнение с 2022 г.

През 2023 г. в действащите два театъра в област Велико Търново са организирани 263 представления, посетени от 53 000 зрители, като спрямо 2022 г. те се увеличават съответно с 16,9 и 33,1 процента. Средният брой посетители на едно представление е 200 и нараства с 24 спрямо предходната година.

През 2023 г. в област Велико Търново са развивали дейност 4 музикални колектива, с 32 представления и с 6000 посещения, посочват още от Териториално статистическо бюро - Север на НСИ.

През миналата година във Великотърновска област има 4 библиотеки с фонд над 200 000 библиотечни единици, които съдържат общо 1 607 000 библиотечни документа. В това число влизат книги, продължаващи издания - вестници, списания, бюлетини и др. С най-висок дял са книгите - 86,6 процента (1 391 000), като в сравнение с 2022 г. броят им се е увеличил с 2 631, което се равнява на 0,2 на сто, сочат данните. Регистрираните читатели са 23 000, което е със 74,9 процента по-малко в сравнение с предходната година, а посещенията намаляват с 30,4 на сто и са 159 000. Заетият библиотечен фонд общо възлиза на 427 000 библиотечни единици, като за дома са заети 312 000 библиотечни единици, а средно на един читател се падат по 18 броя, като това е ръст с 260 процента спрямо 2022 г. 

Аудио-визуалната дейност включва филмовото производство, дейността на кината, както и радио и телевизионната програмна дейност. В края на 2023 г. кината в област Велико Търново са 5, а киноекраните - 10, като броят им не се променя спрямо предходната година. В областта има един мултиплекс, в който са осъществени 42,3 процента от всички прожекции и 47,3 на сто от посещенията.

През 2023 г. в сравнение с 2022 г. прожекциите в кината се увеличават с 1,3 процента, а посещенията - с 13,8 на сто. Прожектирани са 550 филма, които според националността им се разпределят, както следва: 83 български, 112 европейски, 324 от САЩ и 31 от други страни. В сравнение с предходната година броят на излъчените филми се увеличава с 26,1 процента, или със 114 броя, сочат данните на Националния статистически институт.

През 2023 г. в област Велико Търново са функционирали 2 регистрирани и лицензирани радиооператора, излъчили 8897 часа радиопредавания, което е само с 2 часа повече в сравнение с 2022 година. Миналата година в областта са функционирали и 2 регистрирани и лицензирани български телевизионни оператора, с един по-малко от предходната година. Телевизиите с наземно разпръскване и тези по кабел и сателит са излъчили програми с обща продължителност 9 360 часа, или с 5,6 процента по-малко в сравнение с 2022 година.

#броят #посетителите #музеите #театрите #кината #област #велико #търново #2023 #нараснал

Още новини

Още новини от Култура, които може да четете