Форум обсъди модернизацията на академичните библиотеки

Форум обсъди модернизацията на академичните библиотеки

6 юни 2024 г. · 6 мин. четене · Споделяне във Facebook


Форум обсъди модернизацията на академичните библиотеки

Български информационен консорциум (БИК) проведе форум „Библиосвят’ 2024: За модерни български библиотеки“ с генерално спонсорство на Wolters Kluwer. Събитието се проведе в Библиотечно-информационния център на Технически университет (ТУ) - София, съобщиха от екипа на ТУ.

Фокусът на форума е модернизацията на академичните библиотеки в страната, която ще се осъществи чрез Национална програма на Министерство на образованието и науката. Включват се 70 участници - представители на 25 академични, обществени и специални библиотеки, български и чуждестранни издателства, както и търговски партньори. Приветствие към участниците отправи Надя Терзиева, председател на УС на Български информационен консорциум и директор на Център за книгата, Нов български университет. 

За Националната програма „Модернизация на библиотеките в държавните висши училища“ говори Ивана Радонова от Министерство на образованието и науката. Според нея програмата цели стимулиране на усилия и инвестиции за по-добра работна среда в библиотеките на държавните висши училища, обновяване на материално-техническата база и съвременно библиотечно-информационно обслужване. Райна Соколова от БГАСИСТ ООД разказа за осигуряването с достъпни технологии за лица със зрителни увреждания в образователния процес. Представителят на генералния спонсор Wolters Kluwer, Мауро Кастийо Гарсия-Мауриньо, запозна присъстващите с услугата Ovid Discovery Service, съчетаваща съвременните технологии с изкуствен интелект. Акцент върху физическото пространство в библиотеките постави Цветелина Садъкова от Office 1.

Водещото академично издателство в областта на хуманитарните науки Dе Gruyter Brill е представено от Даниела Буранска. Далибор Парач от EBSCO Information Services обърна внимание към иновативния продукт за обединено търсене EBSCO Discovery Service и Folio, интегрирана библиотечна система с отворен код, която позволява на библиотеките да разширяват платформата чрез добавяне на приложения. Елена Иванова от "Сиела" запозна аудиторията с „Архив на „Държавен вестник“, който позволява проследяване на историческата взаимовръзка на нормативните актове в дадена област за дълъг период от време. Решенията на „Логистични системи“ ООД за модернизация на библиотеки и архиви посочи управителят на фирмата Николай Спасов. 

Доц. д-р Детелин Лучев, представител на Централно- и Източноевропейската онлайн библиотека (CEEOL), обърна внимание на значимостта на базата данни по отношение на пълнотекстовите и индексирани публикации в списания, електронни книги и „сива литература“ на български език. Христо Златанов от „Консервейшън Лаб Интернешънъл“ ЕООД показа материали за реставрация и консервация, както и професионално оборудване в областта на опазване и съхраняване на колекциите на архиви, библиотеки и музеи.

Присъстващите на форума получиха актуална информация за съвременни технологични нововъведения; системи за осигуряване на контролиран достъп и охрана на библиотечните колекции; абонаменти за лицензиран достъп до електронни книги, списания и архивни материали, за да направят своя информиран избор.

Повече от 20 години Български информационен консорциум - най-голямото обединение на академични библиотеки в страната, насърчава работата с електронни информационни ресурси, като организира споделеното им ползване чрез национални лицензи, информира своите членове и предлага продължаваща квалификация, семинари и обучения. /ПВ/

#български #информационен #консорциум #бик #проведе #форум #библиосвят #2024 #модерни #библиотеки

Още новини

Още новини от Култура, които може да четете