Интересът на румънците към европейските избори нараства: седем от 10 граждани казват, че ще отидат да гласуват

Интересът на румънците към европейските избори нараства: седем от 10 граждани казват, че ще отидат да гласуват

17 април 2024 г. · 10 мин. четене · Споделяне във Facebook


Интересът на румънците към европейските избори нараства: седем от 10 граждани казват, че ще отидат да гласуват

Румъния отбеляза второто най-голямо увеличение на намерението за гласуване на тазгодишните европейски избори в сравнение с 2019 г. Страната се нарежда след Чехия със 74 процента, показва проучване на Евробарометър, публикувано днес (17 април) и цитирано от Диджи24.

Европейски избори

Запитани дали биха гласували на европейските избори, ако вотът беше следващата неделя, 74 процента от румънците отговарят, че вероятно биха отишли до урните (в сравнение със 71 процента на ниво ЕС). Шест процента от анкетираните румънци са отговорили, че не биха гласували (спрямо 14 на сто в ЕС).

Двайсет процента знаят точно кога ще се проведат европейските избори в Румъния, докато 12 на сто знаят само месеца и годината.

Петдесет и четири процента от запитаните казват, че за тях е важно да гласуват на европейските избори (53 процента в ЕС), за 40 на сто е средно важно (36 процента в ЕС), докато 5 процента споделят, че няма особено значение (10 процента в ЕС). 

Румънците смятат, че основните теми, които трябва да се обсъждат в предизборната кампания за Европейски парламент, са подкрепата за икономиката и за създаването на нови работни места (42 процента), общественото здраве (37 процента), борбата с бедността (33 процента) - теми, които са на първите три места и в топ приоритетите на ниво ЕС, но в обратен ред.

На въпрос какви ценности трябва да защитава Европейският парламент като приоритет през следващите пет години, запитаните поставят на първо място демокрацията (39 процента), уважението към националната идентичност, културата и традициите в страните членки (26 процента), солидарност между страните членки на ЕС и между неговите региони (24 процента).

Доверие в ЕП и ЕС

Четиридесет и шест процента от румънците продължават да имат положителна представа за Европейския парламент. Със 7 проценти пункта обаче, до 19 на сто, се увеличава процента на тези, които имат напълно негативно мнение. 

Петдесет и три процента от румънците биха искали Европейският парламент да играе по-важна роля в бъдеще (56 процента в ЕС), 37 на сто искат точно обратното (в сравнение с 28 на сто в ЕС). 

Според 13 на сто ЕС оказва много голямо въздействие върху ежедневието им, 52 процента оценяват, че съществува въздействие до известна степен, 26 на сто заявяват, че въздействието на Общността не е твърде голямо, според 7 процента не съществува.

В същото време половината от румънците или 50 процента имат напълно положителна представата за ЕС (47 процента средно за ЕС), докато 16 на сто имат негативно мнение за ЕС (17 процента в ЕС). 

Четиридесет и пет процента от румънците смятат, че членството на страната им в ЕС е нещо добро - с шест процентни пункта по-малко в сравнение с есента на миналата година. Двайсет на сто смятат, че е нещо лошо - пропорции, различни от средните за ЕС , където 60 процента от европейците споделят положителни мнения, а 12 на сто - отрицателни.

По-висок е делът на румънците, които смятат, че страната им е спечелила от присъединяването към ЕС - 65 процента срещу 30 на сто, които са на обратното мнение.

Според 35 процента ролята на ЕС в света е станала по-важна през последните години (40 процента средно за ЕС). Двадесет и седем процента са на обратното мнение (22 процента в ЕС). 

Като основни области на интерес за укрепване на позициите на ЕС в света румънците посочват отбраната и сигурността (33 процента), продоволствената сигурност и селското стопанство (31 процента), конкурентоспособността, икономиката и индустрията (29 процента).

Стандарт на живот

На въпрос как се е променил стандартът им на живот през последните пет години, 46 процента от румънците отговарят, че се е влошил (45 процента в ЕС), 46 на сто - че не се е променил (49 процента средно за ЕС ) и 7 на сто - че се е подобрил (6 процента в ЕС). 

Въпреки това румънците са по-оптимистично настроени от средното за ЕС, че стандартът им на живот ще се повиши през следващите пет години (17 срещу 15 процента).

Демокрация

Мнозинството или 59 процента заявяват, че са напълно недоволни от начина, по който демокрацията работи в тяхната страна (42 процента средно за ЕС), а 39 на сто казват, че са напълно доволни (56 процента средно за ЕС). 

Петдесет и три процента от румънците смятат, че гласът на страната им има значение в ЕС (срещу 67 на сто средно за ЕС), докато 42 процента са на обратното мнение (29 процента средно за ЕС). 

Проучването на Евробарометър е проведено между 7 февруари и 7 март 2024 г. чрез интервюта. В Румъния са участвали 1046 души от различни социално-демографски категории на възраст над 15 години.

 

#румъния #отбеляза #второто #найголямо #увеличение #намерението #гласуване #тазгодишните #европейски #избори

Още новини

Още новини от Свят, които може да четете