Бюджетният дефицит на Румъния достигна 1,67 процента от БВП през първите два месеца на годината

Бюджетният дефицит на Румъния достигна 1,67 процента от БВП през първите два месеца на годината

27 март 2024 г. · 4 мин. четене · Споделяне във Facebook


Бюджетният дефицит на Румъния достигна 1,67 процента от БВП през първите два месеца на годината

Бюджетният дефицит на Румъния е нараснал до 28,99 милиарда леи (еврото се разменя за 4,97 леи) след първите два месеца на годината, достигайки 1,67 процента от БВП, което е 1,7 пъти повече от дефицита от 17,04 милиарда леи, съответно 1,07 процента, регистриран през същия период на миналата година, съобщава Аджерпрес, позовавайки се на данни на министерството на финансите.

Бюджетният дефицит след първия месец от тази година беше 7,89 милиарда леи, тоест 0,45 процента от БВП, което означава, че през февруари бюджетният дефицит е нараснал близо три пъти, отбелязва агенцията.

"Изпълнението на общия консолидиран бюджет през първите два месеца на 2024 г. завърши с дефицит от 28,99 милиарда леи, съответно 1,67 процента от БВП, спрямо дефицит от 17,04 милиарда леи, съответно 1,07 процента от БВП, за първите два месеца на 2023 г.", посочва министерството.

Общите приходи са възлезли на 86,67 милиарда леи през първите два месеца на 2024 г., със 17,2 процента повече от същия период на миналата година, като динамиката им се подкрепя основно от приходите от осигурителни вноски, ДДС, еврофондове, данък върху заплатите и акцизи.

От друга страна разходите на общия консолидиран бюджет, възлизащи на 115,66 милиарда леи, са се увеличили с 27,1 процента спрямо същия период на миналата година. Изразени като процент от БВП, разходите през 2024 г. са отчели растеж с 1 процентен пункт спрямо същия период на 2023 г. - от 5,7 процента от БВП на 6,7 процента на БВП.

Бюджетът за тази година е базиран на понижаване на бюджетния дефицит до 5 процента от БВП от 5,68 процента от БВП през 2023 г. , напомня Аджерпрес.

Европейската комисия предупреди в шестмесечния си доклад за Румъния, публикуван тази седмица, че бюджетният дефицит на страната може да превиши определената от правителството цел, както се случи и миналата година, когато целта за бюджетния дефицит, с която правителството се ангажира пред ЕК, беше 4,4 процента от БВП. 

#бюджетният #дефицит #румъния #нараснал #2899 #милиарда #леи #еврото #разменя #497

Още новини

Още новини от Балкани, които може да четете