Законодателството за скрининг на инвестициите вече го има, но трябва да гарантираме, че се прилага ефективно, заяви Богдан Богданов

Законодателството за скрининг на инвестициите вече го има, но трябва да гарантираме, че се прилага ефективно, заяви Богдан Богданов

28 март 2024 г. · 8 мин. четене · Споделяне във Facebook


Законодателството за скрининг на инвестициите вече го има, но трябва да гарантираме, че се прилага ефективно, заяви Богдан Богданов

Приемането на законодателството за скрининг на инвестициите е важна стъпка да приведем българското законодателство към цялостните изисквания за защита не само на икономическия интерес и развитие на страната, но и на ЕС и на стратегическите ѝ партньори. Икономическата сигурност не е просто елемент на националната сигурност, а се превръща в ключов елемент от националната сигурност. Това каза Богдан Богданов, министър на икономиката и индустрията в оставка, на провеждащия се в столичния хотел "София Балкан Палас" обществено-политически форум "Икономическа сигурност и скрининг на инвестициите". Това е съвместно събитие на Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД) и вашингтонския Център за международно частно предприемачество (CIPE).

Но да имаш закон не е достатъчно, смята Богдан Богданов, който приветства усилията за разработването оттук нататък на работещ механизъм. 

"Ще имаме закон, който ще работи ефективно и след въвеждане на правилника администрацията е подсигурена, но за да решим въпроса в дългосрочен план, ще трябва да разчитаме не само на закони, но и на реални резултати. Не са задоволителни усилията на България в областта на интелектуалната собственост и затова сме в конкретния списък на департамента на САЩ – списък 301. Липсва ни реална ефективност на институциите и администрацията", отбеляза министърът в оставка Богданов.  

Стъпвайки на миналия опит на администрацията по прилагането на инструменти, министърът на икономиката в оставка препоръча да има стратегия за изграждане на административен капацитет. Той определи като добра идеята за създаване на междуведомствен съвет към МС, така че ключовите за държавата проекти да са обсъждат в по-широк кръг.

Междуведомствената координацията и изграждането на административен капацитет е от значение, според Богданов, така че важни за икономиката ни инвестиционни проекти да не остават изолирани в отделни министерства. 

По темата за административните практики, опит и капацитет, той съобщи, че от Европейската комисия са подкрепили проектопредложението на Министерството на икономиката и индустрията (МИИ) за изграждане на единен портал за обслужване на инвестициите. Подкрепата на ЕК ще е с експертиза, добави Богданов.

"Ще изградим инвестиционен портал към МИИ за обединяване на цялата административна дейност към инвеститорите и през него ще следим целия процес, така ще научим кои са и слабите звена. Чрез наблюдението на целия процес и на всички звена ще се даде възможност на администрацията да постигне по-голяма ефективност. Надявам се МИИ да го използва като антикорупционна мярка и изсветляване на целия процес. Целта е да се елиминира и времето, през което един инвеститор оценява България. Привлякохме в проекта и НСОРБ, ще се работи с всички участници на централно и местно ниво", разясни Богданов значението на проекта за единната точка, който ще цифровизира целия процес и е съобразен с членството на България в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). 

Връщайки се към темата за изграждане на работещ механизъм за гарантиране на икономическата сигурност и скрининг на инвестициите, министърът в оставка Богдан Богданов определи като друго важно изискване инструментът да е съобразен с националните приоритети, но и с динамиката на бизнеса. 

Той се обърна към частния сектор да бъде активен в този процес, така че да се гарантира, че още при самото му заработване той ще бъде съобразен с динамиката на компаниите и плановете им за бъдещото им развитие.  

Богдан Богданов смята, че този механизъм трябва да се разработва и през призмата на задълбочаващата се взаимообвързаност на икономиките, поради което механизмът би следвало да бъде всеобхватен и да отразява общата рамка за икономическо развитие на ЕС.

В края на своето изказване министърът в оставка припомни, че България промени през последната година своя подход към привличане на инвеститори и вече промени консервативния си подход за употребата на държавна подкрепа за инвестиционни проекти. Той припомни, че страната вече набеляза четири приоритетни за нея проекти, които да насърчи. 

#приемането #законодателството #скрининг #инвестициите #важна #стъпка #приведем #българското #законодателство #цялостните

Още новини

Още новини от Икономика, които може да четете