Вземанията по договори за финансов лизинг на леки автомобили са 2,853 млрд. лв в края на март като за една година нарастват с 28 на сто

Вземанията по договори за финансов лизинг на леки автомобили са 2,853 млрд. лв в края на март като за една година нарастват с 28 на сто

15 май 2024 г. · 3 мин. четене · Споделяне във Facebook


Вземанията по договори за финансов лизинг на леки автомобили са 2,853 млрд. лв в края на март като за една година нарастват с 28 на сто

Вземанията на лизинговите дружества по финансов и оперативен лизинг в края на март 2024 г. са почти  6,3 млрд. лв. (3,2 на сто  от прогнозния Брутен вътрешен продукт- БВП) и на годишна база нарастват с 14,8 на сто. (810,6 млн. лв.), съобщава Българската народна банка (БНБ).

Вземанията по договори за финансов лизинг на леки автомобили са 2,853 млрд. лв. като за една година нарастват с 28 на сто (623,7 млн. лв.). Относителният им дял е 48 на сто в края на март 2024 г. при 43,5 на сто в края на март 2023 година.

В края на първото тримесечие на 2024 г. вземанията по договори за финансов лизинг на Товарни и лекотоварни автомобили са 1,440 млрд. лв., като нарастват  на годишна основа с 10,4 на сто (135,7 млн. лв.). Относителният им дял е 24,2 на сто в края на март 2024 г. при 25,4 на сто в края на същия месец на 2023 година.

В края  на март вземанията по договори за финансов лизинг на Машини, съоръжения и индустриално оборудване са 1,424 млрд. лв., като нарастват  за една година с 1 на сто (14,5 млн. лв.). Относителният им дял намалява от 27,5 на сто в края на март 2023 г. до 24 на сто в края на същия месец на 2024 година. 

#вземанията #лизинговите #дружества #финансов #оперативен #лизинг #края #2024 #почти  #млрд

Още новини

Още новини от Икономика, които може да четете