В Община Стара Загора бяха представени възможности за финансиране с проектни идеи по Приоритет 1 на ПРР "Интегрирано градско развитие"

В Община Стара Загора бяха представени възможности за финансиране с проектни идеи по Приоритет 1 на ПРР "Интегрирано градско развитие"

16 април 2024 г. · 5 мин. четене · Споделяне във Facebook


В Община Стара Загора бяха представени възможности за финансиране с проектни идеи по Приоритет 1 на ПРР "Интегрирано градско развитие"

В общинската зала "П.Р.Славейков" в Стара Загора се проведе обществено обсъждане във връзка с подаване на проектни идеи по Приоритет 1 "Интегрирано градско развитие" по Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 г. за изпълнение на Плана за интерирано развитие на община Стара Загора.

Основна цел на кандидатстването с проектни идеи по Приоритет 1 "Интегрирано градско развитие" на Програма "Развитие на регионите" 2021-2027, е приоритизацията на проекти, отговарящи на нуждите на местните общности в съответствие с Плана за интегрирано развитие на община Стара Загора, както и насърчаване на интегрираното и приобщаващо социално, икономическо и екологично развитие, култура, природното наследство, устойчивия туризъм и сигурността в градските райони. Това каза пред присъстващите директорът на дирекция "Европейски програми и протокол" Георги Симеонов.

Той посочи, че индикативният бюджет, определен за безвъзмездна финансова помощ (БФП) за община Стара Загора, е в размер на малко над 50 млн. лева. "Предвиденият размер на БФП за една проектна идея не може да бъде по-малък от 1 процент, а максималният размер, независимо от вида на мерките и броя на партньорите, включени в нея, не може да надвишава 50 на сто зададените за община Стара Загора средства", коментира още Симеонов. От думите му стана ясно, че допустими мерки по програмата са инфраструктурни мерки за насърчаване на икономическата активност; енергийна ефективност; устойчива мобилност, включително градска мобилност; здравна инфраструктура; социална инфраструктура; жилищно настаняване; култура, спорт и туризъм.

По време на срещата бяха представени бъдещите намерения на община Стара Загора и гражданите имаха възможност да дадат своите предложения за доразвиване и надграждане на проектните идеи. Симеонов добави, че община Стара Загора има подготвени три индикативни проектни идеи на стойност 33 милиона лева. Те включват изграждане на продължение на бул. "Славянски" до ул. "Алеко Константинов" с изграждане на кръгово кръстовище на бул. "България" – индикативна стойност на проектното предложение – 25 милиона лева; реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Художествена галерия в  Стара Загора, индикативна стойност: 5 милиона лева и реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на Център за образование и квалификация /езикова школа/ в  Стара Загора, индикативна стойност: 3 милиона лева

#общинската #зала #прславейков #стара #загора #проведе #обществено #обсъждане #връзка #подаване

Още новини

Още новини от Икономика, които може да четете