В област Видин са подадени шест концепции по първата покана за Интегрирани териториални инвестиции

В област Видин са подадени шест концепции по първата покана за Интегрирани териториални инвестиции

10 април 2024 г. · 6 мин. четене · Споделяне във Facebook


В област Видин са подадени шест концепции по първата покана за Интегрирани териториални инвестиции

В област Видин са подадени шест концепции по първата покана за Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), като четири от тях са преминали първа фаза на оценка. Две концепции са планирани за реализиране изцяло на територията на областта. Това каза на пресконференция експертът от Областния информационен център (ОИЦ) във Видин Цветомир Ценков.

По думите му, ако преминат втора фаза на оценка, тези концепции ще осигурят над 90 милиона лева на региона. Към момента те са преминали само административно съответствие и тепърва предстои финансовата им оценка и приоритизация, допълни Ценков.

По време на информационните срещи във всички общини от област Видин са обсъдени и идентифицирани допустими за изпълнение концепции за ИТИ, които капитализират силните страни на съответната община, обясни управителят на ОИЦ - Видин Мариела Савкова. Според нея има яснота къде могат да бъдат изведени предимствата на общностите и съответно да бъдат промотирани през създаването на партньорства и кандидатстването при следваща покана за финансиране. 

По думите й са разяснени още условията за кандидатствате и критериите за оценка. Концепциите се финансират от Програмата за развитие на регионите 2021-2027, която досега не е била в обхвата на селските райони. Община Видин е допустима за финансиране по приоритетна ос 2 за развитие на функционални връзки градски - селски общини в дейност индустриални паркове, републиканската пътна мрежа и устойчива мобилност. Това също е нов момент в програмата, тъй като са допустими съседните на Видин общини в посочените дейности, уточни Савкова.

Концепции за ИТИ могат да предлагат всички заинтересовани страни по сектори, а именно държавни органи, областни администрации, общински власти, представители на гражданското общество, представители на бизнеса, научна академична общност, сдружение на собственици на сгради, режим на етажна собственост, лечебни заведения, Министерство на здравеопазването, културни институти и други организации от публичния сектор, добави Савкова. Тя обясни, че концепциите се подават от местните заинтересовани страни, регионалният съвет за развитие на съответния регион ги одобрява, а класирането се извършва от управляващите органи.

По първата покана в Северозападния регион са подадени 22 концепции, от тях 18 са класирани, информира Савкова. Една е на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Министерството на вътрешните работи, като тя е инициирана на централно ниво. При по-голямата част от останалите 17 концепции обаче са налице отклонения от основните изисквания. От друга страна бюджетите между отделните партньори са небалансирани. Тези пропуски са били коментирани на информационните срещи с общинските администрации, като целта е тази грешка да не се допуска при втората покана, каза управителят на ОИЦ - Видин Мариела Савкова.

#област #видин #подадени #шест #концепции #първата #покана #интегрирани #териториални #инвестиции

Още новини

Още новини от Икономика, които може да четете