УФР запази лихвите и не смята за "уместно" намаляването им, докато няма гаранция за още по-ниска инфлация

УФР запази лихвите и не смята за "уместно" намаляването им, докато няма гаранция за още по-ниска инфлация

2 май 2024 г. · 4 мин. четене · Споделяне във Facebook


УФР запази лихвите и не смята за "уместно" намаляването им, докато няма гаранция за още по-ниска инфлация

Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ днес за шести пореден път остави водещите си лихви на вече достигнатото ниво - в диапазона 5,25-5,50 на сто (Federal Funds Rate - целевата лихва, при която търговските банки в САЩ отпускат и получават овърнайт кредити и депозити - бел. ред.), обяви централната банка на своята интернет страница.

Това равнище бе фиксирано на заседанието на УФР през юли 2023 г. 

Последните показатели сочат, че икономическата активност продължава да се разширява със значителни темпове, отбелязват от паричната институция в своето изявление след срещата на Федералният комитет за отворения пазар (FOMC) , който определя лихвената политика.

Увеличението на работните места остава силно, а нивото на безработица - ниско. Инфлацията се понижи през последната година, но се запазва висока. През последните месеци липсва по-нататъшен напредък към целта на Комитета за инфлация от 2 процента.

От УФР са на мнение, че рисковете за постигане на целите за заетостта и инфлацията са се придвижили към по-добър баланс през последната година, но и че икономическите перспективи са несигурни и FOMC остава много внимателен към рисковете от инфлация.

От УФР не смятат, че ще бъде уместно да се намалят лихвените нива, докато не бъде придобита "по-голяма увереност, че инфлацията се движи устойчиво към 2 процента".

Решението е взето с единодушие.

От март 2022 г. (когато лихвите бяха повишени за първи път от 2018 г. и когато бяха на равнище около нулата - бел. ред.) до юли 2023 г. УФР вдигна лихвите 11 пъти с темп от 0,25 до 0,75 процентни пункта в опит да успокои най-високата инфлация в САЩ от началото на 80-те години на миналия век. 

#управлението #федерален #резерв #уфр #сащ #днес #шести #пореден #път #остави

Още новини

Още новини от Икономика, които може да четете