Триста и седем проекта са подадени за енергийно обновяване на жилищни сгради по втория етап от процедурата на МРРБ

Триста и седем проекта са подадени за енергийно обновяване на жилищни сгради по втория етап от процедурата на МРРБ

29 март 2024 г. · 5 мин. четене · Споделяне във Facebook


Триста и седем проекта са подадени за енергийно обновяване на жилищни сгради по втория етап от процедурата на МРРБ

Триста и седем проектни предложения за енергийно обновяване на жилищни сгради са подадени по втория етап от процедурата "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап II". Те са на обща стойност 152 027 168,23 лева, за които стойността на заявената безвъзмездна финансова помощ е 123 047 701,20 лева. Процедурата е първата по рода си за предоставяне на финансова помощ за обновяване на многофамилни жилищни сгради, в която е залегнало 20 на сто самоучастие на собствениците, съобщи Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Днес в 17:00 ч. изтече крайният срок за кандидатстване по процедурата на Министерството, финансирана със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост, стълб "Зелена България". Ново удължаване на срока няма да има. Таванът на предвидените средства по процедурата е в размер на 282 470 400 лева с включен ДДС.

До 29 февруари 2024 г. бяха подадени общо 292 проектни предложения. Прави впечатление, че след решението от 6 март 2024 г. на депутатите от три парламентарни комисии да възложат на МРРБ изработване на механизъм за финансиране на енергийни мерки за всички сгради в резервният списък от Етап I, интересът към процедурата рязко намаля, отбелязват от Министерството. През март 2024 г. са подадени само 15 нови проектни предложения.

От изнесените факти може да се предположи, че интересът към процедурата няма да се увеличи при евентуално ново удължаване на срока за кандидатстване. Затова, въпреки че финансовият ресурс по Етап II не е изчерпан, кандидатстването приключи, посочват от ведомството.

Предстои оценяване и класиране на предложенията, като одобрените многофамилни жилищни сгради ще получат до 80 на сто безвъзмездна финансова помощ от стойността на подадените проекти.

Целта на инвестициите е да се подобрят енергийните характеристики на жилищните сгради, достигайки клас на енергопотребление "В", намаление на енергийното потребление в страната, редуциране на емисиите на парникови газове, постигане на 30 на сто спестяване на първична енергия за всеки обект от жилищния сграден фонд, намаляване на разходите за енергия подобрявайки условията и качеството за живот чрез технологично обновление и модернизиране на зданията.

На 29 февруари срокът за кандидатстване по процедурата беше  удължен до 17:00 часа на 28 март 2024 г., включително. Така се дава възможност сдружения на собственици, които по различни причини, включително административни, не са успели да кандидатстват за финансиране до момента, да го направят, съобщиха тогава от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Това беше второто удължаване на срока, а първоначалният беше до 16 януари.

 

#триста #седем #проектни #предложения #енергийно #обновяване #жилищни #сгради #подадени #втория

Още новини

Още новини от Икономика, които може да четете