Тракийски университет подписа договор за сътрудничество с люксембургския Университет за дигитални технологии в медицината и денталната медицина

Тракийски университет подписа договор за сътрудничество с люксембургския Университет за дигитални технологии в медицината и денталната медицина

3 април 2024 г. · 7 мин. четене · Споделяне във Facebook


Тракийски университет подписа договор за сътрудничество с люксембургския Университет за дигитални технологии в медицината и денталната медицина

Днес Тракийски университет подписа договор за сътрудничество на Тракийски университет – Стара Загора и люксембургския Университет за дигитални технологии в медицината и денталната медицина (University for Digital Technologies in Medicine and Dentistry-DTMD) за следдипломно обучение. Подписи под документа положиха ректорите на двете учебни заведения проф. Добри Ярков – ректор на Тракийски университет, и проф. Ралф Рьослер – основател и ректор Университета за цифрови технологии в медицината и денталната медицина.

„За нас е чест да подпишем това споразумение, което е важно за нас. Аз съм особено горд, че Тракийски университет е търсен и желан партньор. През последните години старозагорското висше учебно заведение израсна, създаде много сериозен капацитет от човешки ресурси с преподаватели и учени“, каза в началото на срещата проф. Добри Ярков. Той подчерта, че Тракийски университет е в групата на изследователските университети. „Всичко това, което правим в областта на образованието и подготовката на специалисти с висше образование, в научно развойната дейност е изключително важно за региона и за България“, коментира ректорът. От думите му стана ясно, че старозагорското висше училище обучава над 1000 чуждестранни студенти.

„Подготвяме специалисти в глобален аспект“, подчерта Ярков. Той припомни, че в края на януари на Академичен съвет беше решено разкриването на нов Факултет по дигитални и зелени технологии към Тракийски университет. „Това е в контекста на зелената сделка и трансформацията на икономическия модел от високо въглеродни към ниско въглеродни технологии и дигитализация във всички сектори на социално икономическия живот“, каза още той. „Ние сме координатори на проекта за първата водородна долина в България „Захир“ и сме убедени, че когато този проект приключи трябва да бъдат обучени и вече завършващи първите бакалаври в областта на новите източници за производство на енергия - слънцето, водата, вятъра, зеления водород“, каза още ректорът. И подчерта, че „университетът стъпва на традициите с най-старите си факултети, които са на над 100 години – Ветеринарномедицинския и Аграрния факултети и в същото време гледа напред, така че кадрите, които обучава в 21 век, да са в крак с времето и новите предизвикателства, които предстоят в глобален мащаб“, каза още проф. д-р Добри Ярков.

„Този проект, който тук създаваме е уникален не само в Европа, но и в света“, каза проф. Ралф Рьослер – основател и ректор Университета за цифрови технологии в медицината и денталната медицина в Люксембург. Той посочи, че в университета се обучават над 200 хиляди специализанти от целия свят. 

Основната стратегическа цел е сътрудничеството между Тракийския университет като традиционен мултипрофилен университет и Университетът за дигитални технологии в медицината и денталната медицина като дигитален университет за следдипломно обучение да бъде едно от първите в света, в което се използва синергията за изграждане на репутация на устойчива международна институция с отлично образование и обучение. Подбраните ключови теми, като медицина, стоматология, дигитални технологии, One Health или продоволствена сигурност отразяват особено изразените силни страни на двата университета и също имат голямо социално, икономическо и научно значение.

Университетът за дигитални технологии в медицината и денталната медицина е в топ 100 световни университети. Разполага с международна мрежа от висококвалифицирани преподаватели от европейски университети и университетски болници , научни институти , академични преподавателски практики и международни професионални дружества , сертифициран по DIN/ISO. Преподавателската и изследователската му дейности са акредитирани в цяла Европа.

#днес #тракийски #университет #подписа #договор #сътрудничество #стара #загора #люксембургския #дигитални

Още новини

Още новини от Култура, които може да четете