Словенското правителство прие нова стратегия за имиграцията

Словенското правителство прие нова стратегия за имиграцията

29 март 2024 г. · 4 мин. четене · Споделяне във Facebook


Словенското правителство прие нова стратегия за имиграцията

Словенското правителство прие нова, актуализирана стратегия за имиграцията, съобщи външният министър на Словения Бощян Поклукар, цитиран от словенския сайт „24 ур“. Документът има четири ключови стратегически цели, които се съсредоточават върху законната и незаконната имиграция, правата на мигрантите и външните фактори.

В документа, представен снощи, са дефинирани четири стратегически цели. Според Матей Торкар, генерален директор на словенската дирекция „Миграция“, първата цел е насочена към външни действия за премахване на причините за имиграцията и справяне с последиците от изменението на климата. Целта определя различни дейности за развитие и хуманитарна дейност, двустранно сътрудничество с държави, включително страни на произход и транзит, както и дейности в международни организации.

Втората цел е насочена към насърчаване на законната имиграция за работа. Тя има няколко подцели, свързани със сключване на трудови договори, подобряване на законодателната рамка, контрол върху прилагането на нормативната уредба и премахване на административни пречки.

Третата цел е съсредоточена върху справянето с аспектите на принудителното разселване, особено в контекста на международната и временната закрила и различните правни пътища за закрила. 

Четвъртата стратегическа цел се занимава с въздействието на миграцията върху вътрешната сигурност – предизвикателствата, свързани с нелегалната имиграция, политиката за връщане, разкриването и преследването на организирани престъпни групи с акцент върху трафика на мигранти.

Словенският вътрешен министър Бощян Поклукар подчерта, че стратегията е „просто лист хартия", ако не се приложи, а министерството не иска това. Той посочи, че ще се следи ефективността и изпълнението на стратегията и ако се наложат промени, те ще бъдат въведени.

#словенското #правителство #прие #нова #актуализирана #стратегия #имиграцията #съобщи #външният #министър

Още новини

Още новини от Свят, които може да четете