Скринингът на инвестициите ще осигури пропускателния режим на качествен капитал в България, смята депутатът Александър Иванов

Скринингът на инвестициите ще осигури пропускателния режим на качествен капитал в България, смята депутатът Александър Иванов

28 март 2024 г. · 5 мин. четене · Споделяне във Facebook


Скринингът на инвестициите ще осигури пропускателния режим на качествен капитал в България, смята депутатът Александър Иванов

Разработеният механизъм за скрининг на инвестициите не е някаква бариера или филтър пред външните капитали, а ще е пропускателен режим за качествен капитал. В този процес страната няма да бъде най-слабото звено, заяви Александър Иванов, заместник-председател на парламентарната Комисия за икономическа политика и иновации от групата на "ГЕРБ-СДС". Той беше сред участниците на днешния обществено-политически форум "Икономическа сигурност и скрининг на инвестициите". Събитието беше организирано съвместно от ЦИД и разположения във Вашингтон Център за международно частно предприемачество (CIPE).

България може да бъде пълноправен член и смятам, че е добър партньор, а българският парламент е винаги отворен, когато има добри практики - да прилага при формирането на националната си сигурност и общностната такава, декларира депутатът. Той запозна присъстващите с извървения законодателен път през последните осем месеца.  

Иванов уточни, че проектът е бил на група депутати и обсъждането с всички заинтересовани страни и институции е отнело на Народното събрание 8 месеца. Регулациите са приети на 22 февруари 2024 година.  

"Разговорите с двете министерства – на икономиката и индустрията, и на иновациите и растежа продължават, а също така и с Министерския съвет, който следва да изготви правилник за прилагане на Закона за инвестициите, а също така и да се изготви правилник за дейността и организацията на междуведомствения съвет за скрининг", допълни той. 

Александър Иванов се надява с влизане в сила на целия обхват на законопроекта България да отговори на потребността да допуска в икономическото си пространство и в общоевропейското икономическо пространство конструктивни и качествени инвестиции, взаимноизгодни и за двете страни.  

Депутатът посочи, че като партньор страната трябва да се възползва от механизмите, които ЕС изгражда, а също така и партньорите отвъд океана, давайки пример със законодателството за полупроводниковата индустрия. 

"Затова България, влизайки в списъка от държави, прилагащи скрининг на преките чуждестранни инвестиции, може вече спокойно да заяви, че искаме да участваме наравно", коментира Иванов, а това, по думите му, открива възможности пред научно-развойната дейност, а също така и в полето на технологичния трансфер.

#разработеният #механизъм #скрининг #инвестициите #някаква #бариера #или #филтър #пред #външните

Още новини

Още новини от Икономика, които може да четете