Силите за отговор на НАТО могат да влизат, да се разполагат или да преминават транзитно през Румъния, ако е необходимо, през 2024 г

Силите за отговор на НАТО могат да влизат, да се разполагат или да преминават транзитно през Румъния, ако е необходимо, през 2024 г

27 март 2024 г. · 5 мин. четене · Споделяне във Facebook


Силите за отговор на НАТО могат да влизат, да се разполагат или да преминават транзитно през Румъния, ако е необходимо, през 2024 г

Парламентът на Румъния се запозна на съвместно заседание на двете камари днес с писмо на президента Клаус Йоханис, с което законодателният орган е информиран, че Силите за отговор на НАТО могат да влизат, да се разполагат или да преминават през Румъния с цел подготовка и/или осъществяване на военни операции, ако е необходимо, през 2024 г., предаде Аджерпрес.

В писмото на държавния глава, изпратено до парламента, се посочва, че "на фона на серия от припокриващи се кризи, през 2023 г. международната обстановка стана все по-малко предсказуема, а нестабилността е основна черта на новата динамика на сигурността".

"Войната в Украйна се превърна през 2023 г. във война на изтощение, позиционна война, но криволичещият й ход не накара Руската федерация да се откаже от първоначално заявените цели на инвазията", отбелязва още държавният глава.

Според цитирания документ "в случай на неочаквана поява на предпоставки за възникване на голяма криза на сигурността, с възможни отражения върху независимостта и националния суверенитет на Румъния, Северноатлантическият съвет може да вземе решение за разполагане на територията на Румъния на Силите за отговор на НАТО с много висока степен на готовност - Very High Readiness Joint Task Force (VJTF), с цел предотвратяване на кризата и възпиране на ескалацията й".

В писмото се уточнява, че "за прилагането в много краткия предоставен срок от 72 часа на подготвените мерки на национално ниво за приемането на VJTF е необходимо да съществува предварително одобрение за разполагането или транзитното преминаване на Силите за отговор на НАТО през националната територия".

"В този контекст, след анализа на исканията на НАТО и като се има предвид ситуацията със сигурността в региона, (...) информирам парламента на Румъния, че одобрих влизането и разполагането в Румъния на Силите за отговор/реакция на НАТО с много висока степен на готовност (VJTF/ARF) или преминаването им през националната територия с цел подготовката и/или осъществяването на военни операции, ако това е необходимо, през 2024 г., както и упълномощаването на министъра на националната отбрана да одобри евентуални изменения на структурата/състава на VJTF, които може да възникнат в зависимост от данните за планирането, изпратени от НАТО за 2024 г.", се отбелязва в писмото. 

#парламентът #румъния #запозна #съвместно #заседание #камари #днес #писмо #президента #клаус

Още новини

Още новини от Балкани, които може да четете