Със средства от републиканския бюджет ще се ремонтират над 65 км от път през Дюлинския проход

Със средства от републиканския бюджет ще се ремонтират над 65 км от път през Дюлинския проход

11 април 2024 г. · 8 мин. четене · Споделяне във Facebook


Със средства от републиканския бюджет ще се ремонтират над 65 км от път през Дюлинския проход

Със средства от републиканския бюджет ще се ремонтират над 65 км от път III-906 през Дюлинския проход, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Отсечката свързва областите Варна и Бургас и е алтернативно трасе за преминаващите през проходите "Приморски" (път I-9 Слънчев бряг - Обзор) и "Айтоски" (път ІІІ-208 Дъскотна - Айтос) между двете области.

Обществената поръчка за избор на изпълнител бе обявена през април 2022 г., като търгът бе обжалван пред Комисията за защита на конкуренцията, напомнят от агенцията. След прекратяване на производството по обжалване, тръжната комисия продължи работа. През август 2023 г. с решение на председателя на Управителния съвет на АПИ са класирани участниците в поръчката и са определени изпълнители. За първия участък е ДЗЗД "РОУД ПРОДЖЕКТ" с предложена цена 69 999 248,31 лв. без ДДС, а за втория - ДЗЗД "РАЗВИТИЕ 2018" с предложена цена 69 995 395,29 лв. без ДДС.

Решението бе обжалвано, а на 31 януари 2024 г. Върховният административен съд оповести окончателното решение по жалбите, с което те остават без уважение. На 2 април 2024 г. бившият председател на Управителния съвет на АПИ инж. Ясен Йорданов подписа договорите за основния ремонт на път III-906 (Старо Оряхово - Обзор) - Дюлино - Оризаре - Каблешково - (о. п. Слънчев бряг - Бургас).

Трасето, което ще се рехабилитира, е разделено на два участъка. Първият е с дължина 34,1 км и е от с. Старо Оряхово до с. Гюльовца. Изпълнението на строително-монтажните работи, след проведена открита процедура по ЗОП, е възложено на ДЗЗД "РОУД ПРОДЖЕКТ". Стойността им е 83 999 097,97 лв. с ДДС.

Вторият участък е с дължина 31,5 км. Той е от с. Гюльовца до кръстовището с път I-9 Слънчев бряг - Бургас, в област Бургас. Изпълнител е ДЗЗД "РАЗВИТИЕ 2018", а стойността на строителните работи е 83 994 474,35 лв. с ДДС.

За първия участък има издадено разрешение за строеж от 20 декември 2023 г. В момента се извършват дейностите, необходими за подписването на Протокол 2а за откриване на строителна площадка, след което ще може да започне същинската строителна работа на терен. Целта е ремонтът да стартира в периода април-май. Проектът предвижда пълна реконструкция на участъка и ремонт на два моста над реките Двойница (при 13-и км) и Бала (при 32-и км). Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 540 календарни дни.

За втория участък - от с. Гюльовца до кръстовището с път I-9 Слънчев бряг – Бургас, предстои издаване на разрешението за строеж след изготвянето на комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите и технически контрол по част "Конструктивна". След това ще може да започнат строително-монтажните работи на обекта. При основния ремонт на пътя ще се обновят и 4 моста, които са над р. Бяла (при 37-и км), над напоителен канал при 40-и км, над преливника на яз. "Порой" (42-и км) и над р. Ахелой (при 45-и км). Срокът за изпълнение на строителните работи е 540 календарни дни.

За ремонта на трасето са подписани и договори за строителен надзор. На първия участък надзорът е възложен на ДЗЗД "Трафик контролс" със стойност на договора 1 338 000 лв. с ДДС, а на втория на "ИЕ Консултанти 2022" ДЗЗД. Техният договор е на стойност 946 920 лв. с ДДС.​

През втората половина на януари тази година бившият министър на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков съобщи, че в инвестиционната програма на АПИ за тази година е предвиден основен ремонт на 80 км и текущ ремонт на 70 км републикански пътища в област Варна. По-значим ремонт ще бъде този на Дюлинския проход, като за него вече има избран изпълнител, но решението се обжалва, каза тогава Цеков.

#средства #републиканския #бюджет #ремонтират #път #iii906 #дюлинския #проход #съобщиха #агенция

Още новини

Още новини от Икономика, които може да четете