Резултати и най-добри практики по програмите на Европейското териториално сътрудничество представи в Солун Афродити Льолю

Резултати и най-добри практики по програмите на Европейското териториално сътрудничество представи в Солун Афродити Льолю

16 април 2024 г. · 6 мин. четене · Споделяне във Facebook


Резултати и най-добри практики по програмите на Европейското териториално сътрудничество представи в Солун Афродити Льолю

За резултатите и най-добрите практики, постигнати по програмите в рамките на Европейското териториално сътрудничество за периода 2014-2020 г., говори Афродити Льолю от Управляващия орган на програмите за териториално сътрудничество на Гърция по време на петата трансгранична конференция по проекта „Европа на Балканите: Общо бъдеще“, организирана от БТА днес в Солун. Паралелно конференция по проекта се провежда и в Благоевград. 

Афродити Льолю коментира, че 11 инвестиционни приоритета са били заложени за изминалия пети програмен период (2014-2020). На първите места сред тези приоритети са били изследвания, технологично развитие и иновации; подобряване на достъпа и качеството на информацията и комуникационните технологии; повишаване на конкурентоспособността на малките и средни предприятия (МСП); подпомагане на прехода към нисковъглеродна икономика във всичкисектори; насърчаване на адаптирането към изменението на климата, предотвратяване и управление на риска.

Льолю изброи и изпълнени индикативни проекти във връзка с приоритет за изграждане на устойчива и адаптивна към климата трансгранична зона. Тя даде за пример, че над четири милиона и половина евро са били одобрени за превенция от наводнения. 

Те са отпуснати в рамките на стратегически проект Защита от наводнения, чиято основна цел е повишаване нивото на защита при наводнения в трансграничния район - Гърция и България, особено в райони с висока вероятност от наводнения, например при басейните на Струма/Стримон и Еврос/Марица.

Афродити Льолю спомена и здравния проект HealthCare Centre, по който са осъществени инвестиции в здравна инфраструктура за подобряване на предоставянето на здравни услуги при спешни случаи. Целта му е била и насърчаване на сътрудничеството между регионалните, местните и здравните органи и организации от трансграничния регион.

Льолю представи и възможностите за текущия шести програмен период 2021-2027 г. По думите ѝ новите програми, използвайки натрупания опит, имат за цел да продължат засилването на усилията за развитие в региона, с акцент върху спецификите на програмните области: по-интелигентна Европа чрез иновации, цифровизация, икономическа трансформация и подкрепа за малки и средни предприятия; по-екологична, декарбонизирана Европа, прилагане на Парижкото споразумение за климата и инвестиране в енергийния преход, възобновяемите енергийни източници и борбата с изменението на климата; по-свързана Европа със стратегически транспортни и цифрови мрежи;  по-социална Европа, изпълняваща европейския стълб на социалните права и подкрепа за качествена заетост, образование, умения, социално включване и равен достъп до здравеопазване;  Европа, по-близо до гражданите, подкрепена от стратегии за местно развитие и устойчиво градско развитие в ЕС. 

#резултатите #найдобрите #практики #постигнати #програмите #рамките #европейското #териториално #сътрудничество #периода

Още новини

Още новини от Балкани, които може да четете