Ресорната комисия прие на второ четене измененията в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Ресорната комисия прие на второ четене измененията в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

27 март 2024 г. · 3 мин. четене · Споделяне във Facebook


Ресорната комисия прие на второ четене измененията в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Комисията по земеделието, храните и горите прие на второ четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), внесен от Десислава Танева (ГЕРБ-СДС) на 8 март 2024 г.

Председателят на комисията и вносител на промените Десислава Танева посочи, че вчера след пленарното заседание се е провела дълга среща на работна група в състав от народни представители, неправителствени организации и министерството. "Противно на обичайната практика, след като има постигнато съгласие, да гласуваме редакционните текстове анблок, предвид това, че измененията касаят фундаменталната нормативна база, въз основа на която функционира сектора, предлагам да преминем към разглеждането на доклада за второ четене параграф по параграф, заедно с предложенията на народните представители", предложи Танева.

При обсъждането на законопроекта бяха направени единствено някои редакционни поправки.

Промените по управление на Държавния поземлен фонд с критерии местонахождението на стопанската дейност и на втора тръжна сесия, където има останали постоянно затревени площи, да са само за лица с животни ще влязат в сила веднага след обнародването в Държавен вестник.

#комисията #земеделието #храните #горите #прие #второ #четене #законопроект #изменение #допълнение

Още новини

Още новини от Икономика, които може да четете