Ректорът на Лесотехническия университет и областният управител на област Ловеч сключиха споразумение за сътрудничество

Ректорът на Лесотехническия университет и областният управител на област Ловеч сключиха споразумение за сътрудничество

26 март 2024 г. · 4 мин. четене · Споделяне във Facebook


Ректорът на Лесотехническия университет и областният управител на област Ловеч сключиха споразумение за сътрудничество

Ректорът на Лесотехническия университет (ЛТУ) доц. д-р Христо Михайлов и зам.-ректорът по учебната дейност доц. д-р Калин Христов взеха участие на първото заседание на Постоянната комисия по туризъм към Областен съвет за развитие - Ловеч  по покана на областния управител Виктор Стойчев, съобщиха от екипа на висшето училище.

Обсъжданите теми бяха свързани с разрастване на туризма на територията на област Ловеч, дейности за популяризиране на туристическия потенциал, както и възможности за обучение и сътрудничество с катедра „Алтернативен туризъм“ на ЛТУ.

Ректорът доц. Михайлов представи 13-те бакалавърски и магистърски специалности, които се изучават в ЛТУ, изтъкна перспективите и обърна внимание на съществуващите проблеми в сферата на туризма. „Ние, като университет пряко ангажиран по въпросите за туризма и опазването на околната среда, сме изключително заинтересувани от съвместна работа с държавните институции и общинските администрации. По този начин можем да подобрим качеството на обучението и да предоставим кадрите, от които има нужда пазара на труда“, каза той, цитиран в разпространеното прессъобщение.

Ректорът на ЛТУ доц. д-р Христо Михайлов и областният управител Виктор Стойчев сключиха споразумение за сътрудничество за осъществяване на дейности за развитие на потенциала на туристическия сектор в района. Следвайки Стратегията за устойчиво развитие на туризма в България 2014 – 2030 г., двамата създадоха партньорство за повишаване качеството на образованието и обучението по туризъм в съответствие с нуждите на туристическия сектор и развитието на пазара на труда в област Ловеч. Страните се договориха за съвместни дейности по организиране на мероприятия, инициативи, обучения и кръгли маси в областта на туризма с участието на служителите и на двете институции, се казва в съобщението.

Първата съвместна дейност, в рамките на споразумението, е организирането и провеждането на научно-приложна конференция през май 2025 г. в Ловеч, посветена на 150 години от рождението на лесовъда Никола Василев – създател на алеята "Баш Бунар". /ПВ/

#ректорът #лесотехническия #университет #лту #доц #христо #михайлов #замректорът #учебната #дейност

Още новини

Още новини от Образование, които може да четете