Производствените цени в ЕС, еврозоната и у нас през март продължават да спадат

Производствените цени в ЕС, еврозоната и у нас през март продължават да спадат

6 май 2024 г. · 5 мин. четене · Споделяне във Facebook


Производствените цени в ЕС, еврозоната и у нас през март продължават да спадат

Производствените цени в ЕС, еврозоната и у нас през март продължават да спадат и на месечна, и на годишна база, сочат най-новите данни на Евростат, публикувани днес.

През март спрямо февруари производствените цени са спаднали с 0,4 на сто в еврозоната, с 0,5 на сто в ЕС и с 3,4 на сто у нас. Спадът на годишна база е съответно 7,8 на сто, 7,6 на сто и 12,8 на сто.

През март спрямо февруари в еврозоната промишлените цени се повишават с 0,1 на сто при междинните, капиталовите и трайните потребителски стоки и с 0,4 на сто при нетрайните потребителски стоки, а спадат с 1,8 на сто при енергията.

В ЕС като цяло е регистриран ръст от 0,1 на сто при цените на капиталовите стоки, с 0,2 на сто при междинните и трайните потребителски стоки и с 0,4 на сто при нетрайните потребителски стоки, както и спад с 2 на сто през енергията.

Ако бъдат изключени цените на енергията, промишлените цени общо растат с 0,2 на сто.

Сред страните членки, за които има данни, най-сериозен спад на промишлените цени на месечна база отчитат България (-3,4 на сто), Дания и Гърция (-2,3 на сто) и Испания (-2,2 на сто). Увеличение се наблюдава в Ирландия и Швеция (+0,9 на сто) и в Германия и Хърватия (+0,2 на сто).

През март на годишна база в еврозоната цените на нетрайните потребителски стоки спадат с 0,9 на сто, на трайните с - 1 на сто, на капиталовите - с 1,9 на сто, на междинните - с 4,8 на сто, а на енергията - с 20 на сто. Общият спад за целия сектор е от 1,3 на сто.

В ЕС съответно цените на производител с покачват с 0,3 на сто при трайните потребителски стоки, с 0,6 на сто при нетрайните и с 1,8 на сто при капиталовите и намаляват с 5 на сто при междинните стоки и с 18,6 на сто при енергията. Общият спад на цените възлиза на 1,5 на сто.

Сред страните членки, за които има данни, най-сериозен спад на промишлените цени на годишна база отчитат Словакия (-24,6 на сто), Ирландия (-19,8 на сто) и Белгия (-13,4 на сто), докато ръст е регистриран в Люксембург (+16,5 на сто) и Малта (+0,7 на сто).

#производствените #цени #еврозоната #нас #продължават #спадат #месечна #годишна #база #сочат

Още новини

Още новини от Икономика, които може да четете