Проект на Наредба за организиране на движението по пътищата с пътни светофари е публикуван за обществено обсъждане

Проект на Наредба за организиране на движението по пътищата с пътни светофари е публикуван за обществено обсъждане

26 март 2024 г. · 7 мин. четене · Споделяне във Facebook


Проект на Наредба за организиране на движението по пътищата с пътни светофари е публикуван за обществено обсъждане

Проект на Наредба за организиране на движението по пътищата с пътни светофари е публикуван за обществено обсъждане, съобщи Министерството на регионалното развитие и благоустройството на интернет страницата си.

С проекта на нормативния акт се определят условията, редът, местоположението, начинът за поставяне и изискванията към пътните светофари при организиране на движението по пътищата, отворени за обществено ползване, видовете светлинни сигнали, които се използват за регулиране движението на пътните превозни средства и на пешеходците, както и продължителността на междинните времена, преходните интервали, разрешителните сигнали и цикълът на светофарните уредби.

С проекта на наредба се прецизират, изменят и допълват текстове с оглед осигуряване на съвременни условия за прилагането на пътните светофари, обобщаване на изисквания, заложени в различни нормативни актове, и постигане на по-висока безопасност на движението по пътищата. Проектът актуализира референции към други нормативни актове с цел отстраняване на несъответствия, възникнали при тяхното изменение и допълнение.

С проекта се: определя единен размер и вид на трисекционния пътен светофар за регулиране на движението на велосипедисти. По-малкият диаметър, определен за светофарните секции на светофарите за регулиране на движението на велосипедисти, ще намали възможностите за объркване на шофьорите при възприемане на светлинните сигнали, се посочва в мотивите към проектонаредбата. Създава се възможност за комбинирано регулиране на пешеходци и велосипедисти, с оглед редуциране на евентуалния брой на използваните светофари; въвежда допълнителни светлинни секции с мигаща жълта светлина за повишаване на вниманието на водачите, при извършване на ляв завой и при извършване на десен завой, когато трябва да пропуснат друг участник в движението (при пресичане на трамвайна, велосипедна и/или пешеходна инфраструктура).

С проектонаредбата се въвеждат изисквания, които улесняват използването на бутоните за пресичане по дадено направление от хора със зрителни увреждания, като се създава възможност за предоставяне на допълнителна информация чрез тактилни знаци и/или брайлово писмо; определя височината на инсталиране, както и функционалностите на бутоните за пешеходци; включена е забрана за използването на зелен и червен цвят на светлината, излъчвана от бутоните, за да не предизвиква объркване на участниците в движението. С проекта на наредба се въвежда изискване звуковият сигнал, придружаващ разрешителния сигнал за пресичане, да има различен звук и/или различна продължителност на звука и/или на паузата в различните посоки на пресичане, което ще доведе до по-добра ориентация на хората със зрителни увреждания при пресичане на кръстовище; създава възможност за подобряване на видимостта на светлинните сигнали на пътния светофар, като се допуска околовръстната ивица на контрастния екран да бъде оцветена освен в бял и в жълт цвят; въвежда възможност стълбовете и конзолите, на които се монтират пътните светофари, както и средствата, използвани за закрепването им, да бъдат в жълт цвят, което подобрява тяхната видимост.

Проектът на наредба допълва с нов алгоритъм за определяне на необходимостта от въвеждане на отделен разрешителен сигнал за регулиране на движението на пътните превозни средства, завиващи наляво. Той определя ясен критерий за проектантите при вземане на решение за отделяне на левите завои в отделна фаза, базиран на статистика за пътнотранспортните произшествия и съотношението на конфликтните потоци на съответното кръстовище, се посочва в мотивите към проекта на наредбата.

Срокът на общественото обсъждане е до 25 април 2024 г. 

#проект #наредба #организиране #движението #пътищата #пътни #светофари #публикуван #обществено #обсъждане

Още новини

Още новини от Икономика, които може да четете