Правителството ще продължи да работи усилено за подготовката на страната ни за присъединяването към еврозоната, заяви вицепремиерът Людмила Петкова

Правителството ще продължи да работи усилено за подготовката на страната ни за присъединяването към еврозоната, заяви вицепремиерът Людмила Петкова

12 април 2024 г. · 6 мин. четене · Споделяне във Facebook


Правителството ще продължи да работи усилено за подготовката на страната ни за присъединяването към еврозоната, заяви вицепремиерът Людмила Петкова

Правителството ще продължи да работи усилено за подготовката на страната ни за присъединяването към еврозоната. Това заяви служебният вицепремиер и министър на финансите Людмила Петкова, съобщиха от Министерството на финансите.

Министър Петкова, изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия (ЕК) Валдис Домбровскис и европейският комисар по икономика Паоло Джентилони подписаха днес в Люксембург Споразумение за партньорство между ЕК и България за организиране на информационни и комуникационни кампании относно въвеждането на еврото в страната.

Министър Петкова отбеляза, че това е важен сигнал за българското общество и нашите партньори, че европейските институции подкрепят пътя на България към пълноценната ѝ интеграция.

Документът предвижда координиране на усилията на българските и европейските власти с цел повишаване на обществената информираност за функционирането на Икономическия и паричен съюз, както и да се подпомогне плавната смяна на лева с евро. Споразумението се основава на актуализираната през февруари т.г. Комуникационна стратегия за информация и публичност на присъединяването на страната към еврозоната, която цели да запознае гражданите и бизнеса с всички практически аспекти на въвеждането на единната европейска валута като официално разплащателно средство у нас чрез предоставянето на точна, достъпна и навременна информация.

С подписването на Споразумението за партньорство ЕК се съгласява да подкрепи поредица от комуникационни дейности, които да бъдат изпълнени в рамките на планираната от българските институции мащабна национална информационна кампания, като проучвания на общественото мнение, изработване на рекламни материали и публикации, провеждане на конференции и семинари, изложби, медийни кампании, като целта е да се осигури синхрон с посланията, които държавите членки на еврозоната са приели като полезни за страни, чието присъединяване предстои. 

Партньорството между България и ЕК за ефективна комуникационна кампания за въвеждането на еврото у нас влиза в сила от датата на подписването на документа и автоматично ще престане да е в сила 12 месеца след датата на въвеждане на еврото в България, освен ако двете страни не се споразумеят за продължаване на срока, обясняват от МФ. Те посочват още, че подобни споразумения са подписвани и с другите държави в рамките на подготовката им за присъединяване към еврозоната. 

БТА припомня, че министър Петкова заяви при поемането на поста, че основните приоритети в работата на Министерството на финансите остават приемането ни в еврозоната, в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и постигането на пълноправно членство в Шенген. По отношение на процеса по приемането на еврото, тя отбеляза, че проектът на Закон за еврото е изготвен, публикуван е за обществено обсъждане, след това трябва да бъде одобрен от Министерския съвет и приет от парламента, предстои и приемането на подзаконовите нормативни актове, които са свързани с еврото.

#правителството #продължи #работи #усилено #подготовката #страната #присъединяването #еврозоната #заяви #служебният

Още новини

Още новини от Икономика, които може да четете