По 218 лева на хектар за първите 30 ха от стопанството ще получат като допълнителна мярка земеделски производители, обяви МЗХ

По 218 лева на хектар за първите 30 ха от стопанството ще получат като допълнителна мярка земеделски производители, обяви МЗХ

27 март 2024 г. · 6 мин. четене · Споделяне във Facebook


По 218 лева на хектар за първите 30 ха от стопанството ще получат като допълнителна мярка земеделски производители, обяви МЗХ

Със заповед на министъра на земеделието и храните Кирил Вътев е определен размерът на плащането на първи транш по интервенцията от одобрения Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР) 2023-2027 г. за допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост за кампания 2023 г. Интервенцията представлява необвързано с производството плащане на хектар, което се предоставя като допълнително финансово подпомагане за първите 30 хектара на земеделските стопанства в страната, с максимален размер на стопанствата до 600 хектара, съобщиха от ресорното министерство.

Допустими бенефициенти за получаване на подпомагане по интервенцията за допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост са земеделските стопани, които имат право на плащане по интервенцията за основно подпомагане на доходи за устойчивост (ОПДУ), което е основната схема за подпомагане на доходите с директни плащания.

На земеделските стопани, подали заявление и отговарящи на условията за подпомагане, ще бъде изплатено по 218,34 лева на хектар за първите 30 ха от стопанството. Съгласно заповедта, плащането по първия транш следва да бъде извършено до 31 март 2024 г.

Предвижда се вторият транш по интервенцията за допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост да бъде изплатен в срок до 30 юни 2024 г., с което ще се спази изискването на Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета, относно финансирането, управлението и мониторинга на Общата селскостопанска политика (ОСП). По втория транш ще бъде изплатена разликата между плащането по първия транш и общия единичен размер на подпомагането, определен на база окончателните данни за отговарящите на условията за подпомагане площи, който е в рамките на минималните и максимални планирани единични суми в одобрения Стратегически план.

Миналата седмица изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) Георги Тахов отбеляза, че за първа година се е провела кампания по директни плащания, която е за новия програмен период. За изтеклата 2023 година ДФЗ е изплатил над 3 млрд. лева по различните схеми и мерки, които администрира. "Само от началото на тази година сме платили над 270 млн. лева, като по директни плащания за Кампания 2023 година вече цифрата нараства на близо 850 млн. лева", посочи Тахов. Той допълни, че до 9 април земеделските стопани могат да кандидатстват по помощта заради агресията на Русия срещу Украйна, като средствата ще бъдат изплатени до 22 април. През 2023 година по Националния план за възстановяване и устойчивост бяха отворени две процедури за подбор, а именно "Инвестиции в технологична и екологична модернизация", както и центровете за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци. По двете процедури бяха подадени над 4000 проекта с обща стойност на заявената помощ над 1,8 млрд. лева.

#заповед #министъра #земеделието #храните #кирил #вътев #определен #размерът #плащането #транш

Още новини

Още новини от Икономика, които може да четете