Печалбата на банковата система към 31 март е в размер на 818 млн. лв., по данни на БНБ

Печалбата на банковата система към 31 март е в размер на 818 млн. лв., по данни на БНБ

1 май 2024 г. · 4 мин. четене · Споделяне във Facebook


Печалбата на банковата система към 31 март е в размер на 818 млн. лв., по данни на БНБ

Печалбата на банковата система към 31 март е в размер на 818 млн. лв., с 33 млн. лв. (4,3 процента) повече от реализираната за първите три месеца на 2023 г. Това съобщават от БНБ.

През първото тримесечие на годината активите на банковата система нарастват с 4,3 млрд. лв. (2,5 процента) и в края на март възлизат на 176,3 млрд. лв.

Брутните кредити и аванси нарастват през тримесечието със 7,8 млрд. лв. (7,3 процента) до 114,1 млрд. лв. в края на март. Вземанията от кредитни институции се увеличават с 5,1 млрд. лв. (56,9 процента) до 14 млрд. лв., а брутният кредитен портфейл на банковата система - с 2,7 млрд. лв. (2,8 процента) до 100,1 млрд. лв.

При кредитите за домакинства се отчита растеж на тримесечна база с 1,8 млрд. лв. (4,5 процента), за нефинансови предприятия – с 930 млн. лв. (1,9 процента), и за други финансови предприятия - с 201 млн. лв. (2,4 процента), докато кредитите за сектор "Държавно управление" намаляват с 201 млн. лв. (19,2 процента).

Спрямо края на декември миналата година депозитите в банковата система се увеличават с 2,7 млрд. лв. (1,8 процента) и достигат 150 млрд. лв. към края на първото тримесечие на 2024 г. Нарастват депозитите на домакинства (с 1,7 млрд. лв., 2,1 процента), на кредитни институции (с 1,1 млрд. лв., 10,5 процента), на сектор "Държавно управление" (с 416 млн. лв., 11 процента) и на други финансови предприятия (със 120 млн. лв., 2,9 процента). Намаляват депозитите на нефинансови предприятия (с 643 млн. лв., 1,4 процента).

Собственият капитал в баланса на банковата система в края на първото тримесечие на годината възлиза на 20,7 млрд. лв., с 641 млн. лв. (3,2 процента) повече спрямо края на декември 2023 г. С принос за растежа през периода е положителната динамика при текущата печалба, премийните резерви, внесения капитал и при натрупания друг всеобхватен доход, отбелязват от БНБ.

#печалбата #банковата #система #размер #818 #млн #процента #реализираната #първите #месеца

Още новини

Още новини от Икономика, които може да четете