Обществено обсъждане на комбинираната концепция за интегрирани териториални инвестиции ще се проведе утре в Тракийския университет

Обществено обсъждане на комбинираната концепция за интегрирани териториални инвестиции ще се проведе утре в Тракийския университет

11 април 2024 г. · 4 мин. четене · Споделяне във Facebook


Обществено обсъждане на комбинираната концепция за интегрирани териториални инвестиции ще се проведе утре в Тракийския университет

В конферентната зала на Тракийския университет утре ще се проведе обществено обсъждане на комбинираната концепция за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) "Подобряване на връзките на образованието, научно-изследователската и развойната дейност  с бизнес дейностите в югоизточен регион" с водещ партньор Тракийския университет и партньори Община Стара Загора, Община Царево, "Дерони Стара Загора" ООД и Зелени Балкани. Това се съобщава на официалната страница на местната администрация.

Концепция за ИТИ има надобщинско значение и допринася за развитието на функционални зони и връзки на общините партньори. Включва проектни идеи за дейности от различни сектори - образование, транспорт, икономика, околна среда, туризъм.

Основната цел е да се оползотвори оптимално местния потенциал за постигане на по-висок стандарт на живот, благоприятна среда за иновации и интелигентна специализация на територията на общините Стара Загора и Царево, чрез насърчаване на партньорството и сътрудничеството между участващите заинтересовани страни, преодоляване на неблагоприятните демографски тенденции, климатичните промени, преход към нисковъглеродна икономика и индустриална трансформация. 

Модернизирането на образователната инфраструктура на Тракийския университет ще осигури условия за развитие на научно-изследователска дейност и разширяване на сътрудничеството между научните организации, публичния и частния сектор от региона и извън него.

Общата стойност на инвестициите заложени в концепцията са в размер на 107 300 000 лв.

Безвъзмездната финансова помощ се осигурява от програмите "Развитие на регионите" 2021-2027г., Програма "Околна среда" 2021-2027 г. и Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 г. Предвидено е и съфинансиране от страна на водещия партньор, както и ползването на финансови инструменти.

Припомняме, че седем концепции за интегрирани териториални инвестиции с партньори от област Стара Загора са преминали успешно първия етап на кандидатстване.

#конферентната #зала #тракийския #университет #утре #проведе #обществено #обсъждане #комбинираната #концепция

Още новини

Още новини от Икономика, които може да четете