Насърчаването на социалния диалог и колективното договаряне са част от целите на проект "Подкрепа за партньорство", реализиран от КТ "Подкрепа"

Насърчаването на социалния диалог и колективното договаряне са част от целите на проект "Подкрепа за партньорство", реализиран от КТ "Подкрепа"

29 март 2024 г. · 5 мин. четене · Споделяне във Facebook


Насърчаването на социалния диалог и колективното договаряне са част от целите на проект "Подкрепа за партньорство", реализиран от КТ "Подкрепа"

Насърчаване на социалния диалог и колективното договаряне, както и разработване на инструменти и политики за по-добро приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените на пазара на труда са част от целите в проект "Подкрепа за партньорство", реализиран и представен на встъпителна конференция от КТ "Подкрепа" днес. 

Президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов посочи, че желанието му е да се създаде възможност за използване на иновативни инструменти. Манолов обясни, че партньори в проекта са Министерството на труда и социалната политика, Българската търговско-промишлена палата, Асоциация на индустриалния капитал в България и Съюзът за стопанска инициатива.

Заместник-министърът на труда и социалната политика Николай Найденов посочи, че възникването на новите предизвикателства в резултат на глобализацията и дигитализация водят до доста бързи и невинаги очаквани промени в пазара на труда. Найденов изтъкна, че основен акцент на Министерството ще е адаптирането на работната сила към настъпващите промени. По думите му в този процес заедно със социалните партньори са "в една лодка". Ефективно трябва да си сътрудничим за надграждане на съществуващи модели и изграждане на нови, смята Найденов. 

Конфедералният секретар Валери Апостолов посочи, че използването на иновативни инструменти и специфични механизми ще допринесат за подкрепа за развитие на тристранния и двустранния социален диалог и Колективното трудово договаряне, подкрепа на предприятията за извършване на адекватна оценка по отношение на нивото на развитие на определени умения и компетентности, както и за изследване на развитието на новите форми на труд в България.

По думите на Апостолов активно и качествено участие на възрастните хора в икономиката, чрез разработване на стратегии за учене през целия живот е също цел в проекта. Ще бъде разработен модел за реакция при кризи и пандемии, каза секретарят и добави, че това ще представлява наръчник, който ще включва практическа и теоретична част. Ще предвидим модели и програми, които да са свързани с така проблема със стреса или по-точно превенция от „бърнаут", обясни още Апостолов.  

Стойността на проекта е над 6,6 млн. лв. Началото е дадено на 1 февруари 2024, а краят е 31 декември 2027. От февруари стартира само административната дейност, същинската част на проекта започва през март, обясни президентът на КТ "Подкрепа". Проектът „Подкрепа за партньорство“ се изпълнява по процедура „Социално партньорство“, финансиран е по Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

#насърчаване #социалния #диалог #колективното #договаряне #разработване #инструменти #политики #подобро #приспособяване

Още новини

Още новини от България, които може да четете