На оценки за драстично по-ниска инфлация тази година заложи Министерството на финансите в пролетната си макроикономическа прогноза

На оценки за драстично по-ниска инфлация тази година заложи Министерството на финансите в пролетната си макроикономическа прогноза

3 април 2024 г. · 6 мин. четене · Споделяне във Facebook


На оценки за драстично по-ниска инфлация тази година заложи Министерството на финансите в пролетната си макроикономическа прогноза

Очаква се в края на настоящата година инфлацията в България да достигне 2,3 на сто, измерена спрямо хармонизирания индекс на потребителските цени, а за цялата 2024 г. се предвижда средна инфлация от 2,4 на сто. Това пише в новата пролетна макроикономическа прогноза, публикувана днес от Министерството на финансите.

Най-голям принос за инфлацията като цяло ще имат компонентите на базисната инфлация и в частност секторът на услугите. През идните години инфлацията ще продължи плавно да се забавя, по линия най-вече на очакваната динамика при международните цени, смятат експертите на финансовото министерство.

Спрямо предишната, есенна макроикономическа прогноза, сега министерството залага на два пъти по-нисък темп на потребителските цени в България тази година. През есента финансовото ведомство предвиждаше инфлация от 4,8 на сто за 2024 г.

За 2025 г. се очаква лек ръст на инфлацията - до 2,8 на сто, колкото беше заложено и в есенната макроикономическа прогноза.

За 2026 г. сега се предвижда инфлацията да е 2 на сто, докато през есента прогнозите сочеха 2,2 на сто.

Енергийните стоки ще имат отрицателен принос към инфлацията поради очакваното поевтиняване на транспортните горива, пише още в доклада. 

Приносът на компонентите на базисната инфлация ще продължи да се свива, но ще бъде водещ за формиране на инфлацията във връзка с прогнозираното нарастване на вътрешното търсене, както и на разходите за труд.

По отношение на растежа на брутния вътрешен продукт прогнозите на финансовото министерство остават без промяна за 2024 г., като се очаква реален ръст с 3,2 на сто.

Оценките за икономически растеж за 2025 и 2026 г. обаче са понижени в сравнение с есенните прогнози. Сега се предвижда годишен ръст с по 2,7 на сто за всяка от годините, докато през есента очакванията бяха за увеличения с по 3 на сто.

Министерството на финансите е разработило и алтернативен сценарий с допускания за по-неблагоприятно развитие на външната среда и по-високи международни цени на суровините.

При този алтернативен вариант за развитие инфлацията в страната ще бъде по-висока спрямо базовия сценарий - с 0,8 процентни пункта през настоящата година, и с 0,3 процентни пункта догодина. Реалният растеж на БВП при алтернативния сценарии ще бъде по-нисък, отколкото при основния сценарии, със съответно 0,7 и 0,6 процентни пункта през 2024 и 2025 г.

Също така министерство на финансите понижава значително оценките си за износа на стоки и услуги от страната ни за настоящата година. Докато в есенната макроикономическа прогноза бе записано, че износът ще скочи с 4 на сто тази година, сега се очаква ръст с 2,2 на сто. Очакванията за износа през 2025 г. също на намалени – от предишните 4,1 на сто до 3,7 на сто сега.

През 2024 г. експертите смятат, че дефицит по текущата сметка ще бъде 1,3 на сто от БВП като основен фактор за изменението ще е изпреварващото нарастване на вноса спрямо износа на стоки.

#очаква #края #настоящата #година #инфлацията #българия #достигне #сто #измерена #спрямо

Още новини

Още новини от Икономика, които може да четете