МИНА: Проучване в Черна гора регистрира висок интерес сред журналистите от обучение по медийна грамотност

МИНА: Проучване в Черна гора регистрира висок интерес сред журналистите от обучение по медийна грамотност

5 юни 2024 г. · 4 мин. четене · Споделяне във Facebook


МИНА: Проучване в Черна гора регистрира висок интерес сред журналистите от обучение по медийна грамотност

Журналистите в Черна гора са наясно с предизвикателствата, свързани с бързия и опростен начин за събиране на информация чрез интернет и социалните мрежи, и се интересуват от по-нататъшно обучение по медийна грамотност, предаде за БТА черногорската агенция МИНА.

Това са констатациите от проучването на възприемането и предизвикателствата пред медийната грамотност на журналисти и други медийни професионалисти, проведено от Медийния синдикат на Черна гора (SMCG) в рамките на проекта „Медийна грамотност сред медийните професионалисти“.

Проучването е проведено в периода от декември 2023 г. – януари 2024 г. Въпреки че въпросникът е изпратен на 300 имейл адреса, отговори са върнали 75 работещи в медиите.

Авторът на проучването Дражен Джурашкович каза, че 90 процента от анкетираните твърдят, че начинът на събиране на информация се е променил през последните пет години и посочват като основен източник на информация конкурентните медии, интернет и социалните мрежи.

Той отбеляза, че мнозинството от анкетираните са наясно с рисковете и манипулациите, разпространявани от социалните медии, като подчерта някои положителни аспекти от използването им, например намаляване на времето, необходимо за публикуване на новини.

Джурашкович каза, че проучването показва, че почти всички респонденти, 97 на сто, се интересуват от курсове за обучение по медийна грамотност, а 65 на сто от тях признават, че техните медии не обръщат внимание на този въпрос.

Вицепрезидентът на Медийния синдикат на Черна гора Марияна Чамович Величкович каза, че резултатите от проучването са обезпокоителни, но не изненадващи, тъй като медийната грамотност на работещите в медиите трябва да се разглежда в по-широкия контекст на условията на работа, които до голяма степен са ограничаващ фактор, когато става въпрос за следване на тенденциите в професията.

(Тази информация се разпространява от БТА по договор с черногорската агенция МИНА)

#журналистите #черна #гора #наясно #предизвикателствата #свързани #бързия #опростен #събиране #информация

Още новини

Още новини от Свят, които може да четете