Комисията по външна политика прие ратифициране на споразумението за участие на България в програмата на ОИСР за Украйна

Комисията по външна политика прие ратифициране на споразумението за участие на България в програмата на ОИСР за Украйна

3 април 2024 г. · 6 мин. четене · Споделяне във Facebook


Комисията по външна политика прие ратифициране на споразумението за участие на България в програмата на ОИСР за Украйна

Комисията по външна политика прие на второ четене ратифицирането на споразумението за участие на Република България в програмата на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за Украйна с доброволен финансов принос в размер 60 хил. евро или 117 350 лв.

Между правителството на България и ОИСР е подписано Споразумение за участие на Република България в Програмата на ОИСР за Украйна с доброволен финансов принос в размер 60 хил. евро (117 350 лв.), сключено чрез размяна на писма от 17-и и 21 август. 

Програмата на ОИСР за Украйна бе официално обявена по време на годишната министерска среща на организацията, която се състоя на 7-и и 8 юни 2023 г. в Париж, Франция. Нейната цел е да подпомогне усилията на страната в процеса на реформи по пътя ѝ към членство в ЕС и ОИСР. 

Периодът на изпълнение на програмата е четири години, а дейностите и мерките, заложени в нея, са на обща стойност 16,5 млн. евро за целия четиригодишен период. Предвижда се финансирането на дейностите по програмата да бъде изцяло с доброволни вноски от страните членки на ОИСР, кандидати за членство и партньори, които имат желание да я подкрепят. 

Република България е твърда и последователна в подкрепата си за суверенитета, независимостта и териториалната цялост на Украйна в нейните международно признати граници, както и за нейната европейска перспектива, се посочва в мотивите на законопроекта. Включването на България към програмата на ОИСР за Украйна чрез предоставяне на доброволен финансов принос ще бъде допълнително потвърждение на твърдия ангажимент на страната ни към подпомагане на възстановяването и икономическото развитие на Украйна. 

В мотивите пише още, че тясното ангажиране на страната ни с програми и инициативи на ОИСР ще допринесе и за процеса на присъединяване на България към организацията. Финансирането на вноската на България в размер 60 хил. евро се осигурява за сметка на утвърдените целеви текущи и капиталови трансфери за официална помощ за развитие и хуманитарна помощ по бюджета на Министерството на външните работи за м.г.

Споразумението ще влезе в сила, след като ОИСР бъде уведомена от Република България за изпълнението на необходимите ѝ вътрешноправни процедури за влизането в сила на споразумението, се посочва още в текста.

Комисията по външна политика прие на второ четене и законопроект за ратифициране на Споразумението за създаване на международната Фондация „Европейски съюз – Латинска Америка и Карибите“ (ЛАК). Споразумението създава условия за активизиране на отношенията на България с държавите от ЛАК и съдържа важни елементи, допринасящи за постигане на целите на външната дейност на ЕС, определени в чл. 21 от Договора за ЕС - утвърждаване на правата на човека и демокрацията, развитие на устойчива и социална икономика, екология и др. 

#комисията #външна #политика #прие #второ #четене #ратифицирането #споразумението #участие #република

Още новини

Още новини от България, които може да четете