Комисията по фитосанитарни мерки на ФАО се срещна, за да обсъди по-нататъшни мерки за ограничаване на вредителите и болестите

Комисията по фитосанитарни мерки на ФАО се срещна, за да обсъди по-нататъшни мерки за ограничаване на вредителите и болестите

16 април 2024 г. · 9 мин. четене · Споделяне във Facebook


Комисията по фитосанитарни мерки на ФАО се срещна, за да обсъди по-нататъшни мерки за ограничаване на вредителите и болестите

Комисията по фитосанитарни мерки (CPM) на Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО), ключов орган, чиято дейност е насочена към ограничаване на рисковете, породени от вредители и болести по растенията, застрашаващи селското стопанство и поминъка и увреждащи екосистемите, се събра днес, за да обсъди допълнителни мерки за спиране на разпространението им, съобщи ФАО.

"Последиците от неконтролирани епидемии от вредители и болести са широкообхватни и могат да нанесат необратими щети на екосистемите, търговията и световното снабдяване с храни", каза във встъпителното си слово пред 18-ата сесия на Комисията генералният директор на ФАО Ку Донгю.

Комисията по фитосанитарни мерки е ръководният орган на Международната конвенция за растителна защита (IPPC), който се събира ежегодно, за да оцени световното състояние на здравето на растенията и да прегледа напредъка към постигане на целите на Конвенцията. През 2023 г. Международната конвенция за растителна защита приветства Федерална република Сомалия като 185-ата договаряща страна по многостранния договор.

Оценка на въздействието на изменението на климата върху вредителите по растенията

Променящите се метеорологични модели и повишаващите се температури по света промениха географското разпределение и интензивността на вредителите и болестите по растенията. Това прави незаменима работата на Комисията по фитосанитарни мерки за улесняване на международното сътрудничество и обмен на информация за ранно откриване, бърза реакция и координирани усилия за контрол, подчерта Ку.

Един пример за разрушителна болест по растенията е причиняваната от гъбичката Fusarium Tropical Race 4 (TR4). Огромните щети, които тя нанася на банановите култури, бяха подчертани на Четвъртата световна конференция на Световния бананов форум, организирана неотдавна от ФАО. Изострени от въздействието на изменението на климата, загубите на добив поради TR4 засягат повече от 400 милиона фермери, производители и селски домакинства, които зависят от тази основна култура.

Международната конвенция за растителна защита работи съвместно с ФАО, за да помогне на страните производителки на банани да се борят с TR4. Секретариатът на Конвенцията координира глобалните усилия за предотвратяване на навлизането и разпространението на TR4. В допълнение към повишаването на осведомеността относно TR4 и провеждането на симулационни упражнения в различни страни, Международната конвенция за растителна защита изготви ръководство за ефективна превенция, подготовка и управление на заболяването.

На КОП28  в Дубай ФАО постави началото на "Глобална пътна карта  за постигане на цел за устойчиво развитие 2 без надхвърляне на прага от 1,5 градуса по Целзий". Една от областите на действие, посочени в пътната карта, е защитата на културите чрез интегрирано управление на вредителите, за да се намали зависимостта от химически продукти. Генералният директор на ФАО подчерта важния принос към инициативите на ФАО от работата на Комисията по фитосанитарни мерки за управление на въздействието на изменението на климата върху здравето на растенията.

Здраве на растенията: критичен компонент на подхода "Едно здраве"

Сред темите в дневния ред на срещата на Комисията по фитосанитарни мерки тази седмица ще бъде позиционирането на Международната конвенция за растителна защита в рамките на подхода "Едно здраве", който обединява международни организации, работещи в областта на здравето на растенията, животните и хората.

Очаква се също така участващите страни да приемат изменения на фитосанитарните стандарти, включително критерии за определяне на статута на гостоприемник на плодовите мушици, изискванията за създаване на зони, свободни от вредители, и студено третиране за вредител, наречен фалшив молец.

Освен това се очаква Комисията по фитосанитарни мерки да подкрепи Африканската фитосанитарна програма, предназначена да даде възможност на националните правителства и заинтересованите страни с научните доказателства и най-съвременните технологии, необходими за ефективно управление на вредителите по растенията от регулаторно, екологично и икономическо значение.

Решението на Международната конвенция за растителна защита "ePhyto" доказа, че безопасната търговия може да бъде ускорена чрез цифрово фитосанитарно сертифициране. До декември 2023 г. повече от пет милиона "ePhyto" сертификата бяха успешно обменени от 88 активни потребителски страни, докато общият брой на регистрираните държави се увеличи до 128.

Въпреки че има силен световен фокус върху стандартите за безопасност на храните и здравето на животните, за да се гарантира продоволствената сигурност, "трябва да помним, че всичко започва със стандартите за здравето на растенията", посочи генералният директор на ФАО.

#комисията #фитосанитарни #мерки #cpm #организацията #прехрана #земеделие #оон #фао #ключов

Още новини

Още новини от Икономика, които може да четете