КНА: Парламентарните ръководители на страните членки на ЕС от Южна Европа обсъдиха въпроси на миграцията

КНА: Парламентарните ръководители на страните членки на ЕС от Южна Европа обсъдиха въпроси на миграцията

24 април 2024 г. · 6 мин. четене · Споделяне във Facebook


КНА: Парламентарните ръководители на страните членки на ЕС от Южна Европа обсъдиха въпроси на миграцията

Въпросът за миграцията беше обсъден на първата съвместна среща на председателите/заместник-председателите на парламентите на страните членки на ЕС от Южна Европа (Кипър, Гърция, Франция, Италия, Испания, Португалия и Малта) с участието на Европейския парламент по инициатива на председателя на Камарата на представителите на Кипър Анита Деметриу. Това предаде за БТА кипърската агенция КНА.

В прессъобщение на Камарата на представителите се казва, че днешната среща се е състояла в рамките на Конференцията на председателите на парламентите на страните членки на ЕС в Палма де Майорка по инициатива на Деметриу с участието на Европейския парламент.

По време на срещата е обсъден проект на Съвместна декларация, внесена от Камарата на представителите на Република Кипър във връзка с външното измерение на европейската имиграционна политика като част от общ подход за ефективно управление на предоставянето на убежище и на имиграцията.

В съвместната декларация се посочва, че през последните години до страните членки на ЕС от Южна Европа достигат непропорционални и неустойчиви миграционни потоци.

Освен това парламентарните ръководители отбелязват, че голям брой нередовни мигранти и търсещи убежище, главно сирийци от Ливан, са регистрирани в Кипър от началото на 2024 г. и че в резултат на ескалиращото напрежение в Близкия изток и общото геополитическо развитие в региона се очаква непоносимите миграционни и/или бежански потоци да продължат да се влошат, което несъмнено ще постави под допълнителен натиск инфраструктурата за приемане и гостоприемство на Кипър.

Парламентарните ръководители на страните от Южна Европа призовават своите правителства да поемат решаващата роля в ефективното управление на тези потоци в тясно сътрудничество със страните на произход и транзит и в този случай с Ливан, като предприемат всички необходими мерки за предотвратяване на явления като трафика на хора и контрабанда чрез организирани мрежи.

Те потвърждават готовността си да засилят сътрудничеството за насърчаване на общите принципи и ценности на ЕС, включително принципа на солидарност и справедливо споделяне на отговорността.

Те потвърждават и своя непоколебим ангажимент да изпълняват задълженията си съгласно международното право и достиженията на правото на ЕС и призовават Европейската комисия и Европейския съвет „най-накрая да признаят увеличената тежест за страните членки на първа линия и отговорностите в сектора на управлението на миграцията“.

Парламентите от Южна Европа призовават институциите на ЕС незабавно да предприемат всички подходящи действия за насърчаване и пълно изпълнение на плана за действие на ЕС за източносредиземн оморския маршрут.

Испанското председателство ще изпрати съвместната декларация на Конференцията на председателите на парламенти за подпис.

(Новина, избрана от кипърската агенция КНА за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)

#въпросът #миграцията #обсъден #първата #съвместна #среща #председателитезаместникпредседателите #парламентите #страните #членки

Още новини

Още новини от Балкани, които може да четете