Изменение в нормативната уредба за интервенциите в областта на агроекологията е публикувано за обществено обсъждане

Изменение в нормативната уредба за интервенциите в областта на агроекологията е публикувано за обществено обсъждане

18 април 2024 г. · 5 мин. четене · Споделяне във Facebook


Изменение в нормативната уредба за интервенциите в областта на агроекологията е публикувано за обществено обсъждане

Министерството на земеделието и храните (МЗХ) публикува за обществено обсъждане проект на Наредба № 10 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите в областта на околната среда и климата и хуманно отношение към животните, съобщиха от аграрното ведомство. 

Изменението на нормативната уредба е вследствие на неофициалното одобрение от страна на Европейската комисия (ЕК) на предложените промени в компенсаторните интервенции в рамките на първо изменение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. 

Основните промени в интервенциите предвиждат възможности за разширяване на площите в ангажиментите без поемане на нов многогодишен такъв.

Обособяват се две самостоятелни операции в интервенцията "Насърчаване използването на култури и сортове, устойчиви към климатичните условия". В първата операция "Отглеждане на устойчиви сортове с разрешени за употреба в биологичното производство продукти за растителна защита" се запазват допустимите кандидати с площите, изпълняващи ангажименти от 2023 г., както и нови фермери с по-малки земеделски стопанства. Във втората операция "Насърчаване на отглеждането на устойчиви сортове" изискванията към употребата на препарати за растителна защита и торове са премахнати. Определени са нови размери за подпомагане на хектар.

В интервенцията "Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)" е прецизиран териториалният обхват. Включени са мерки и препоръки от Становище по екологична оценка и постъпили предложения от Министерство на околната среда и водите. 

При изпълнение на дейностите във "Възстановяване и поддържане на деградирали пасищни територии" за новите многогодишни ангажименти от 2024 г. е въведено условието за наличие на 1 животинска единица за един заявен хектар.

В интервенцията "Хуманно отношение към животните и антимикробна резистентност" от 2024 г. е увеличен размерът на подпомагане за животинска единица. Прецезирани са изискванията към дейността "Намаляване употребата на антимикробни средства" с цел прилагането ѝ от кампания 2024 г.

Крайният срок за предоставяне на предложения и коментари по публикувания документ е до 20 май 2024 г. включително.

БТА припомня, че по-рано този месец екипът на МЗХ проведе предварително обсъждане с браншовите организации на промените в Наредба № 10 от 2023 г. Предварителната фаза имаше за цел да запознае заинтересованите страни, както и да се вземе предвид тяхното мнение и позиции преди стартиране на обществено обсъждане.

#министерството #земеделието #храните #мзх #публикува #обществено #обсъждане #проект #наредба #2023

Още новини

Още новини от Икономика, които може да четете