Генералният консул на България в Ниш Димитър Цанев приветства участниците в четвъртата трансгранична конференция, провеждаща се в Босилеград

Генералният консул на България в Ниш Димитър Цанев приветства участниците в четвъртата трансгранична конференция, провеждаща се в Босилеград

10 април 2024 г. · 5 мин. четене · Споделяне във Facebook


Генералният консул на България в Ниш Димитър Цанев приветства участниците в четвъртата трансгранична конференция, провеждаща се в Босилеград

Генералният консул на България в Ниш Димитър Цанев приветства участниците в четвъртата трансгранична конференция по проект на БТА "Европа на Балканите: Общо бъдеще", която се провежда днес в Босилеград (Сърбия). 

"Радвам се, че има представители от градовете с българско население – Цариброд, Враня, Сурдулица. Искам да поздравя участниците в днешната конференция", посочи той пред участниците във форума. 

Проектът "Европа на Балканите: Общо бъдеще" се изпълнява от БТА с подкрепата на Европейската комисия и надгражда вече осъществения проект "Европа в България: Общо бъдеще". Сред целите на проекта са: по-добро разбиране на ролята на политиката на сближаване, вкл. на Балканите; повишаване на осведомеността за проекти, финансирани от ЕС чрез Кохезионната политика; насърчаване на открит диалог за резултатите от изпълнението ѝ на местно ниво, както и на гражданското участие по въпроси, свързани с политиката на сближаване.

По време на конференцията ще бъдат дискутирани новостите за програмния период 2021-2027 г. и постигнатите резултати през предходния програмен период 2014-2020 г.

Генералният консул открои, че има програми, насочени към Сърбия като цяло по линия на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и за подпомагане на българските общности. Цанев каза също, че в основата на проектите е подпомагането на Сърбия "в поддържането на желанието да се присъединят към Европейския съюз".

По думите на консула вече в проектите могат да участват и представители на бизнеса. Не е както беше преди партньорството да е само между община и община, поясни той. Един от проблемите, който води до това да не се реализират проектите, е фактът, че се действа малко кампанийно, коментира още Цанев. Ако има постоянен процес на изграждане на отношения между общините от двете страни на границата, ако се поддържа приятелство, то по-лесно ще се стигне до създаване на партньорство, което да доведе по естествен път до кандидатстване и получаване на одобрение от комисията, в която по равно са представители на България и на Сърбия, заяви още Цанев. Общините трябва да не чакат да се обявят проекти, за да търсят качествени хора, които да напишат проектите, счита той.

#генералният #консул #българия #ниш #димитър #цанев #приветства #участниците #четвъртата #трансгранична

Още новини

Още новини от Балкани, които може да четете