ЕК представи стъпки за въвеждането на обща европейска диплома за образование

ЕК представи стъпки за въвеждането на обща европейска диплома за образование

27 март 2024 г. · 4 мин. четене · Споделяне във Facebook


ЕК представи стъпки за въвеждането на обща европейска диплома за образование

Европейската комисия представи днес предложения, свързани с целта за бъдещо въвеждане на единна европейска образователна диплома, която да се признава автоматично навсякъде в ЕС. Въвеждането на европейска образователна степен би било от полза за студентите и висшето образование, се отбелязва в съобщение на комисията.

С проекта за европейска диплома отговаряме на нуждите на нашите студенти, университети и на техните преподаватели, на бъдещите работодатели на днешните студенти, отбеляза по този повод еврокомисарят за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Илиана Иванова. 

ЕК допълва, че промяната ще помогне за разгръщане на пазара на труда и ще привлече студенти от цял свят, като така се повиши европейската конкурентоспособност. Предложенията са насочени към преодоляване на юридически и административни пречки пред университети, които създават програми за съвместни курсове за бакалаври, магистри и доктори на науките. 

Комисията предлага европейска диплома да се издава по нов вид съвместна образователна програма и по общи изисквания. Според ЕК това би намалило бюрокрацията и би улеснило сътрудничеството между висшите училища.

Предвижда се първоначално дипломите, придобити по съвместни европейски образователни програми, да бъдат обозначавани със свой знак. Въвеждането на европейски дипломи ще бъде свързано с прилагането на общи изисквания към студентите, като документите ще бъдат издавани от няколко университета или от общоевропейска университетска организация.

Комисията предлага също европейските университети да съобразяват по-бързо учебните програми с нуждите на обществото и да прилагат трайни изисквания за оценка и възнаграждение на преподавателите. ЕК очаква предложенията да бъдат обсъдени от Съвета на ЕС в следващите месеци.

#европейската #комисия #представи #днес #предложения #свързани #целта #бъдещо #въвеждане #единна

Още новини

Още новини от Образование, които може да четете