Дванадесет млади земеделски стопани от област Добрич ще получат финансиране за инвестиции в стопанствата си

Дванадесет млади земеделски стопани от област Добрич ще получат финансиране за инвестиции в стопанствата си

15 април 2024 г. · 4 мин. четене · Споделяне във Facebook


Дванадесет млади земеделски стопани от област Добрич ще получат финансиране за инвестиции в стопанствата си

Дванадесет млади земеделски стопани от област Добрич ще получат безвъзмездно по 48 895 лв. за инвестиции в стопанствата си, съобщават от Областния информационен център (ОИЦ). Общата подкрепа възлиза на 586 740 лв. и е осигурена от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., по процедура BG06RDNP001-6.013 подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани", допълват още от там.

Одобрените млади производители ще развиват стопанствата си предимно в секторите "Плодове и зеленчуци" и "Пчеларство" на територията на общините Добричка, Балчик, Каварна, Шабла, Крушари, Тервел и град Добрич. Земеделските стопани ще вложат безвъзмездните средства в увеличаване на обработваемите площи, в нови насаждения и в модернизация на стопанствата си. Всички ще преминат обучения за придобиване на професионални умения и компетентности в областта на земеделието, както и по опазване компонентите на околната среда. Вече им е изплатен първият транш от по 24 447,50 лв. 

Екипът на Областен информационен център – Добрич напомня на одобрените кандидати, че до изтичане на пет години от сключване на административния договор за финансиране трябва да поддържат на видно за обществеността място плакат/табела с размер, съдържащ информация за дейността, подпомагана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), както и да включат на професионалната си електронна страница, ако има такава, кратко описание на подпомаганата дейност. Всички задължителни мерки за публичност са описани в Условията за изпълнение към пакета с документи, публикуван на уеб страниците на ИСУН 2020 и Държавен фонд "Земеделие".

#дванадесет #млади #земеделски #стопани #област #добрич #получат #безвъзмездно #895 #инвестиции

Още новини

Още новини от Икономика, които може да четете