Доклад на ЕК подчертава добрия напредък, постигнат по отношение на дългосрочната визия за селските райони на ЕС

Доклад на ЕК подчертава добрия напредък, постигнат по отношение на дългосрочната визия за селските райони на ЕС

27 март 2024 г. · 9 мин. четене · Споделяне във Facebook


Доклад на ЕК подчертава добрия напредък, постигнат по отношение на дългосрочната визия за селските райони на ЕС

Доклад, в който се очертава добрият напредък, постигнат досега в рамките на дългосрочната визия на Европейския съюз (ЕС) за селските райони, беше публикуван днес от Европейската комисия (ЕК). В него се подчертават положителните резултати, постигнати от 2021 г. насам, и се представят идеи за бъдеща работа.

Докладът очертава напредъка, постигнат в рамките на "Дългосрочната визия за селските райони на ЕС" за подкрепа на по-силни, по-свързани, устойчиви и проспериращи селски райони и общности. Той представя 30 действия в редица области на политиката, от които девет вече са завършени.

Основните постижения на дългосрочната визия до момента включват:

Стартиране на платформа за съживяване на селските райони за райони, изправени пред демографски и икономически предизвикателства;

Стартиране на 60 проекта за научни изследвания и иновации в селските райони с бюджет от 253 милиона евро, допринасящи пряко за селските райони;

Подпомагане на прилагането на LEADER и насочване на около 150 общности към създаването на интелигентни села чрез специализирани мрежови дейности;

Заделяне на общо 23,5 милиарда евро безвъзмездни средства и заеми за недостатъчно обслужвани райони, както и актуализирани правила за държавна помощ за подобряване на свързаността в селските райони;

Подобряване на мобилността в селските райони и планирането на туризма чрез специална Европейска мрежа за мобилност в селските райони;

Създаване на консултативен център за селска енергийна общност, който е подкрепил 27 селски енергийни общности;

Подкрепа на четири специализирани проекта за подпомагане развитието на социалната икономика в селските райони;

Увеличаване на наличния брой набори от данни за селските райони и достъп до съответните данни и анализи за селските райони чрез Обсерваторията на селските райони на ЕС и новата публикация "Селска Европа", подобряване на капацитета за проверка на селските райони;

Стартиране на инструментариума за селските райони за улесняване на достъпа до финансиране от ЕС за селските райони и оптимална комбинация с финансиране от ЕС за селските райони.

Докладът подчертава, че силната ангажираност на ниво държави членки, регионално и местно ниво е от съществено значение за постигането на добри резултати. В това отношение стартирането през 2021 г. на Пакта за селските райони е било ключово, със специален орган за управление, платформа за сътрудничество и офис за поддръжка, улесняващи взаимодействията и създаване на знания за селските общности.

Поддържайки своя ангажимент за развитието на селските райони и общности в ЕС, Комисията в този доклад идентифицира действия в плана за действие на ЕС за селските райони, където са необходими допълнителни усилия – и други, където е необходима приемственост – за постигане на общите цели.

Той също така гледа към бъдещето: прави преглед на това как ОСП за периода 2023-2027 г. и политиката на сближаване допринасят за визията за селските райони, представя идеи и въпроси за размисъл относно това как политиките и подкрепата на ЕС могат да бъдат подобрени в бъдеще.

Контекст

Селските райони на ЕС обхващат 83 процента от територията му и почти 1 от 3 европейци живее в селски райони.

През юни 2021 г., след обширна консултация, Европейската комисия изложи дългосрочна визия за селските райони на ЕС до 2040 г. Президентът Урсула фон дер Лайен стартира тази инициатива през 2019 г., като призна, че селските райони са основна част от идентичността на Европа и икономически потенциал и че трябва да ги запазим и да инвестираме в тяхното бъдеще.

Дългосрочната визия идентифицира 10 споделени цели и 4 области на действие към по-силни, свързани, устойчиви и проспериращи селски райони до 2040 г. За да постигне тези цели, Комисията се ангажира да стартира пакт за селските райони, за да мобилизира публичните органи и заинтересованите страни да действат по нуждите и стремежите на селските жители. Тя също така въведе план за действие на ЕС за селските райони с 30 действия, които трябва да бъдат изпълнени от Комисията в редица области на политиката на ЕС.

Днешният доклад е първият за изпълнението на визията за селските райони, предлагащ първи поглед върху постигнатия досега напредък и размисли за бъдещи посоки.

#доклад #очертава #добрият #напредък #постигнат #досега #рамките #дългосрочната #визия #европейския

Още новини

Още новини от Икономика, които може да четете