Бургаски държавен университет "Проф. д-р Асен Златаров“ и Тракийски университет - Одрин подписаха меморандум за сътрудничество

Бургаски държавен университет "Проф. д-р Асен Златаров“ и Тракийски университет - Одрин подписаха меморандум за сътрудничество

27 март 2024 г. · 10 мин. четене · Споделяне във Facebook


Бургаски държавен университет "Проф. д-р Асен Златаров“ и Тракийски университет - Одрин подписаха меморандум за сътрудничество

На официална церемония в Одрин, Република Турция, се подписа меморандум за сътрудничество между Бургаски държавен университет (БДУ) "Проф. д-р Асен Златаров“ и одринския Тракийски университет. В рамките на събитието се предприеха действия за разширяване областите за международно сътрудничество между двата университета, съобщиха от екипа на висшето училище.

В обхвата на подписания меморандум влизат бъдещи съвместни публикации, обмен на кадри, обмен на студенти, организиране на съвместни изследователски програми, участия в трансгранични проекти, организиране и провеждане на конференции, семинари и други.

Официалната визита на бургаските преподаватели е в отговор на покана от ректора на Тракийски университет проф. д-р Ерхан Табаколу, дм, която той отправи лично при посещението си в университет "Проф. д-р Асен Златаров“. Тогава, една от целите на посещението бе да се запознае, заедно с екипа си от заместник-ректори и други официални лица на Република Турция, с ръководството на Бургаския държавен университет.

Делегацията от университет "Проф. д-р Асен Златаров“, която посети Одрин, бе водена от ректора на университета – проф. д-р Христо Бозов, дм. На събитието от българска страна участваха и проф. д-р Ирена Марковска, зам. ректор по качество на обучение, акредитация и кадри, проф. д-р Севдалина Турманова, зам. ректор по учебната дейност, доц. д-р Светлана Желева, зам. ректор по научноизследователската и проектна дейност, проф. д-р Стоянка Петкова-Георгиева, ръководител дирекция "Международно и национално сътрудничество и връзки с обществеността“, доц. д-р Хюсеин Йеменджиев, преподавател и изследовател и Красимир Димитров Георгиев, помощник ректор.

Проф. д-р Ерхан Табаколу приветства Бургаската делегация и сподели, че помни как през далечната 2014 г. двата университета са участвали в основаването на Асоциацията на балканските университети. Той показа на гостите снимки от този паметен момент, на който са присъствали всички ректори на първите 14 университети – основатели. 

Проф. д-р Ерхан Табаколу представи Тракийския университет - Одрин с няколко презентации. Присъстващите се запознаха с широкомащабната обучителна, научно-изследователска, художествено-творческа, развойна, публикационна, спортна, проектна и още много други академични дейности.

 "Заедно имаме условия да съвместяваме усилията си за работа по научни изследвания и развиване на международна дейност в богата палитра от области като природни, технически, обществени, медицински науки“, подчерта проф. д-р Бозов.

По време на визитата проф. Бозов предложи да се организира съвместна научна конференция през месец октомври 2024 г., на която широк кръг от университетски преподаватели, учени и студенти ще имат възможност да „изградят мостовете“ на бъдещи си партньорски отношения. От турска страна бе прието и предложението на проф. Бозов за издаването на съвместно електронно списание. По този начин ще се генерират идеи за съвместна научна работа, която ще намери израз в бъдеща работа по трансгранични проекти. Двата университета имат изградени традиции в сътрудничеството си в областта на научно-практическата дейност. Те успешно реализираха проект "Трансграничните региони сътрудничат за син растеж“ (BLUE GROWTH COLLABs), като от българска страна ръководител на проекта бе доц. д-р Светлана Желева – зам. ректор по научноизследователска и проектна дейност. Това бе първият стратегически проект в България, финансиран по приоритетна ос 1 на програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020г., по който са изградени по 3 еднакви научни лаборатории в двата университета.

Обсъди се и подготовката на кадри в съвместни образователни програми на двата университета, което ще подобри академичния потенциал за бъдеща развойна и научна дейност. Така ще се осигури възможност за младите хора от двете държави да продължат обучението и развитието си паралелно и в двете държави.

По време на срещата със съдействието на проф. Петкова бе подновен договорът между двата университета по програма Еразъм+. Той  се подписва през електронната платформа Dash Board и ще е за професионални направления "Педагогика"; "Филология"; "Администрация и управление"; "Икономика"; "Химически науки"; "Машинно инженерство"; "Електротехника", "Електроника", "Автоматика"; "Комуникационна и компютърна техника"; "Химични технологии"; "Общо инженерство" ("Индустриален мениджмънт"); "Медицина"; "Обществено здраве" ("Здравен мениджмънт; Управление на здравните грижи"); "Здравни грижи" (медицинска сестра, акушерка, лекарски асистент, рехабилитатор). Всички те са акредитирани в университет „Проф. д-р Асен Златаров“. Има голямо съвпадение на професионалните направления, които са акредитирани и в двата университета. От вчера, 26 март, студентите от по-голямата част от всичките 143 специалности в Бургаския държавен университет ще могат да осъществяват обмен в Тракийски университет в Одрин по програма Еразъм+, като и техните колеги от Одрин ще могат да идват по програмата в Бургас.

Гостите разгледаха част от базата на Тракийския университет - Факултета по здравни науки, Факултета по природни и приложни науки, Факултета по изящни науки, Музея на здравето и Природно-научния музей. Университетът има 14 факултета и делегацията от Бургаския държавен университет планира при няколко следващи визити да посети и останалите основни звена. /ПВ/

 

#официална #церемония #одрин #република #турция #подписа #меморандум #сътрудничество #бургаски #държавен

Още новини

Още новини от Образование, които може да четете