"Булгартрансгаз" обяви обществена поръчка за довеждаща газопреносна инфраструктура в източномаришкия регион

"Булгартрансгаз" обяви обществена поръчка за довеждаща газопреносна инфраструктура в източномаришкия регион

15 април 2024 г. · 7 мин. четене · Споделяне във Facebook


"Булгартрансгаз" обяви обществена поръчка за довеждаща газопреносна инфраструктура в източномаришкия регион

"Булгартрансгаз" започва обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки за довеждаща газопреносна инфраструктура в източномаришкия регион. Това съобщиха от дружеството.

Откритата процедура се провежда във връзка с решението на Народното събрание от 14 март за реализация на проект, включен в Актуализираната пътна карта за климатична неутралност на Република България, приета с Решение № 59 от 26 януари 2024 г. на Министерски съвет, уточняват от "Булгартрансгаз".

БТА припомня, че Народното събрание прие решение за предприемане на действия във връзка с инициативата за Вертикален коридор на газопреносните оператори на България, Гърция, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова, осигуряваща възможност за пренос на допълнителни обеми природен газ от разнообразни и надеждни източници в посока от юг на север, и Актуализираната пътна карта за климатична неутралност на Република България, приета с Решение № 59 от 26 януари 2024 г. на Министерския съвет, чрез разширение на газопреносната инфраструктура на "Булгартрансгаз" - ЕАД. Предвижда се реализация на следните три проекта: "Повишаване на капацитета за пренос на природен газ в точка на междусистемно свързване Кулата/Сидирокастро в посока от Гърция към България"; "Повишаване на капацитета за пренос на природен газ в точка на междусистемно свързване Негру Вода/Кардам в посока от България към Румъния"; "Довеждаща газопреносна инфраструктура с високо налягане за захранване на потребители в източномаришкия регион".

През 2022 г., 2023 г. и 2024 г., в контекста на бъдещото развитие на Маришкия въгледобивен басейн, "Булгартрансгаз" получи заявления за инвестиционен интерес за бъдещо захранване с природен газ на съществуващи и планирани мощности в региона, допълват от газоразпределителното дружество. От там посочват, че са получени са конкретни заявления за присъединяване към газопреносната мрежа на "Булгартрансгаз" с общ заявен интерес за преносен капацитет в рамките на близо 110 000 MWh (мегаватчаса) на ден. Това обуславя необходимостта от осигуряване на нова довеждаща газопреносна инфраструктура с високо налягане за пренос на природен газ до региона, посочват от дружеството.

По този начин ще бъдат създадени условия за модернизация на горивните инсталации на ТЕЦ и други енергийни потребители, въвеждане на по-нискоемисионни горива в енергийния микс, както и значително намаляване на емисиите на парникови газове от горивните процеси, изтъкват от "Булгартрансгаз". Реализацията на проекта ще допринесе за изпълнението на целите за декарбонизация на енергийния сектор, прехода към нови нисковъглеродни технологии и повишаване на енергийната сигурност, а именно развитие на газопреносна инфраструктура в източномаришкия регион. Проектът ще доведе до гъвкава и ефективна експлоатация на инсталациите след модернизацията им. Това от своя страна ще има положителен социален ефект, тъй като ще позволи запазване на работни места в региона. 

Разработеният от газопреносния оператор проект включва изграждане на нови газопроводи високо налягане с ориентировъчна обща дължина около 73 км с диаметър DN 700 и DN 500 и прилежащите им технологични съоръжения. Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 1 306 200 лева без ДДС, се посочва още в съобщението.

Икономически най-изгодната оферта ще се определя въз основа на избрания критерий за възлагане "оптимално съотношение качество/цена", съгласно показатели, свързани с предвидената от участниците организация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката и предложена цена.

Срокът за подаване на оферти за участие е до 23:59 ч. на 14 май 2024 г.

#булгартрансгаз #започва #обществена #поръчка #реда #закона #обществените #поръчки #довеждаща #газопреносна

Още новини

Още новини от Икономика, които може да четете