Брутният вътрешен продукт на Швеция расте минимално през февруари, по официални данни

Брутният вътрешен продукт на Швеция расте минимално през февруари, по официални данни

10 април 2024 г. · 3 мин. четене · Споделяне във Facebook


Брутният вътрешен продукт на Швеция расте минимално през февруари, по официални данни

Икономиката на Швеция се разшири за втори пореден месец през февруари, макар и със значително по-слаб темп, отколкото през януари. Това съобщи ДПА, позовавайки се на най-новите данни на шведската статистика.

Отделно публикувани данни показват, че индустриалното производство в Швеция е намаляло през февруари, след като в първия месец от годината отбеляза възстановяване.

Брутният вътрешен продукт на скандинавската страна наддаде с 0,1 на сто на месечна база през февруари, след като месец по-рано нарасна с 1,1 на сто.

"БВП се увеличи леко през февруари, което се обяснява, наред с други фактори, с растежа в секторите на услугите", каза Матиас Каин Уайат, икономист в Статистическата служба на Швеция.

"В същото време икономическата активност беше негативно повлияна от по-слабите резултати на производителите на стоки и общото държавно производство", добавя Уайат.

На годишна база БВП на Швеция се увеличи с 0,3 на сто през февруари, противно на спад с 0,5 на сто през предходния месец.

Същевременно потреблението на домакинствата е намаляло с 0,5 на сто на месечна и с 0,3 на сто на годишна база през февруари.

Също тогава шведското индустриално производство е намаляло с 1,5 на сто на годишна база през февруари, за разлика от ръст с 0,9 на сто през януари.

Продукцията на строителния сектор продукция спадна с 4,7 на сто на годишна база, макар и с по-малко, отколкото през януари (-6,6 на сто).

#икономиката #швеция #разшири #втори #пореден #месец #макар #значително #послаб #темп

Още новини

Още новини от Икономика, които може да четете