БНБ обяви, че основният лихвен процент се понижава до 3,79 на сто от началото на април

БНБ обяви, че основният лихвен процент се понижава до 3,79 на сто от началото на април

30 март 2024 г. · 3 мин. четене · Споделяне във Facebook


БНБ обяви, че основният лихвен процент се понижава до 3,79 на сто от началото на април

Считано от 1 април 2024 г. основният лихвен процент (ОЛП) на Българската народна банка се определя на ниво от 3,79 на сто, съобщи централната банка на сайта си. Това представлява понижение с 0,01 процентен пункт спрямо равнището му за март. 

Заради повишаването на лихвените проценти в еврозоната, предизвикано от рекордно високата инфлация, през септември 2022 година БНБ за първи път от 2016 г. насам обяви, че основният й лихвен процент ще има положителна стойност. Тогава той беше повишен от 0,0 на сто до 0,49 на сто. БНБ продължи да го увеличава и през декември 2023 г. ОЛП достигна 3,8 на сто. През януари беше обявено, че основният лихвен процент ще бъде понижен до 3,79 на сто, като той остана на същото ниво и през февруари. От 1 март БНБ го вдигна отново, до 3,8 на сто

Размерът на основният лихвен процент, който влиза в сила от първо число на всеки месец, е равен на средноаритметичната стойност от нивата на индекса ЛЕОНИА Плюс (LEONIA: LEv OverNight Interest Average Plus), регистрирани през работните дни на предходния календарен месец. 

От своя страна индексът ЛЕОНИА Плюс се определя на база на среднопретеглената стойност на лихвените проценти по всички сделки за предоставяне на необезпечени депозити овърнайт в български левове на междубанковия пазар в България. 

 

#считано #2024 #основният #лихвен #процент #олп #българската #народна #банка #определя

Още новини

Още новини от Икономика, които може да четете