Бизнес активността в САЩ се забавя през април, тъй като производственият сектор премина на отрицателна територия за първи път тази година

Бизнес активността в САЩ се забавя през април, тъй като производственият сектор премина на отрицателна територия за първи път тази година

24 април 2024 г. · 6 мин. четене · Споделяне във Facebook


Бизнес активността в САЩ се забавя през април, тъй като производственият сектор премина на отрицателна територия за първи път тази година

Настроенията сред бизнеса в САЩ се охлаждат през април, като активността на американските фирми спада до четиримесечно дъно заради по-слабото търсене. Все пак някой индикатори, свързани с инфлацията, леко се понижават, предаде Ройтерс, цитирайки заключенията от най-новото проучване на "Стандард енд Пуърс Глоубъл" (S&P Global).

Общият Пи Ем Ай индекс, който отразява нагласите на мениджърите по доставките, намалява до 50,9 пункта този месец спрямо 52,1 пункта през март. Всяко отчитане над нивото от 50 пункта сигнализира за разширяване на бизнес активността.

Забавянето отразява по-слабите темпове на растеж както в производствения сектор, така и в секторите на услугите, като активността намалява съответно до тримесечно и петмесечно дъно. Това от своя страна предполага, че заетостта, която Управлението за федерален резерв следи внимателно за индикации за спад, намалява за първи път от юни 2020 г., най-вече в сектора на услугите.

Активността на американските производители обаче се сви за първи път от началото на годината, като съответният Пи Ем Ай индекс спадна до 49,9 пункта този месец от 51,9 пункта през март. Новите поръчки намаляха леко, докато растежът на заетостта се забави, макар и умерено. Веригите за доставки показват признаци на свободен капацитет.

Активността на доставчиците на услуги в САЩ спада до 50,9 пункта през април спрямо 51,7 пункта през март.

Подиндексът, отчитащ новите поръчки за бизнеса като цяло, спада от 51,7 пункта през март до 48,4 пункта през април. Това е първи спад на новите поръчки от шест месеца насам.

Подиндексът, включващ ценовите равнища при суровините, необходими на бизнеса, отслабва до 56,5 пункта. През март показателят достигна шестмесечния връх от 58,7 пункта.

Ръстът на производствените цени също е по-нисък, като съответният подиндекс спада до 54,1 пункта. През март той достигна десетмесечен максимум от 56,4 пункта.

През април по-високите цени на суровините и горивата доведоха до най-бързото нарастване на разходите за производствени ресурси от една година, като сега промишлеността регистрира по-голямо повишение на цените, отколкото поскъпването при услугите, през три от последните четири месеца. 

Доставчиците на услуги обаче отчитат второто най-ниско общо увеличение на разходите си от три години и половина.

"Влошаването на търсенето и охлаждането на пазара на труда доведоха до по-нисък ценови натиск, тъй като през април се наблюдава облекчаване на темповете на увеличение на продажните цени както на стоките, така и на услугите", коментира Крис Уилямсън, главен бизнес икономист в "Стандард енд Пуърс Глоубъл" (S&P Global).

#настроенията #сред #бизнеса #сащ #охлаждат #активността #американските #фирми #спада #четиримесечно

Още новини

Още новини от Икономика, които може да четете