България и още 13 държави членки поискаха увеличаване на тавана по "де минимис" в селскостопанския сектор до 50 000 евро на предприятие

България и още 13 държави членки поискаха увеличаване на тавана по "де минимис" в селскостопанския сектор до 50 000 евро на предприятие

30 април 2024 г. · 7 мин. четене · Споделяне във Facebook


България и още 13 държави членки поискаха увеличаване на тавана по "де минимис" в селскостопанския сектор до 50 000 евро на предприятие

На заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство в Люксембург днес делегацията на Германия, от името на делегациите на България и още 13 държави членки, представи искане към Европейската комисия (ЕК) за увеличаване на тавана на "де минимис" в селскостопанския сектор на предприятие до 50 000 евро, в продължение на три години и съответно националните тавани за държавите членки. Аналогични мерки следва да се приложат и за сектора на рибарството и аквакултурите, съобщиха от Министерство на земеделието и храните (МЗХ). 

Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС се нуждае от адекватен бюджет, който осигурява справедливо ниво на подпомагане на фермерите, за да няма неравнопоставеност на земеделските стопани в Европейския съюз, заяви служебният аграрен министър Георги Тахов, който за първи път след назначаването си взе участие в заседанието на Съвета. "Важно е да се отчитат нарастващите предизвикателства пред земеделието и да се гарантира бюджет в достатъчни размери, който да донесе сигурност в сектора. От съществено значение е да се работи за изравняване нивата на директни плащания, за да могат земеделските стопани от държавите с по-ниски плащания да се чувстват равнопоставени на останалите фермери в ЕС", допълни той.

Тахов подчерта необходимостта от възстановяване на доверието на земеделските производители в Общата селскостопанска политика.

На дискусия за свързаните с търговията въпроси на селското стопанство служебният земеделски министър заяви, че е необходимо предварителните оценки на въздействието на търговските споразумения и автономните търговски мерки на ЕС да включват по-детайлен анализ. Целта е да не се стига до компрометиране на жизнеспособността на чувствителни земеделски сектори. Тахов допълни, че подходящ инструмент за ограничаване на негативното въздействие е въвеждането на тарифни квоти с нулево или намалено мито, вместо пълна либерализация. Добре би било и предварително да има яснота за евентуални мерки за подпомагане на уязвимите сектори.

БТА припомня, че помощта "де минимис" се предоставя за покриване на част от разходите за изхранване на животните през зимния сезон и за осигуряване подготовката за реколтата в предстоящата година. Тя се предоставя за направленията едри преживни животни; дребни преживни животни; коне под селекционен контрол; пчелни семейства; плодове и зеленчуци (ябълки, круши, кайсии/зарзали, праскови/нектарини, череши, вишни, ягоди, малини, сливи, десертно грозде, домати полски, краставици полски, корнишони, патладжан, пипер полски, картофи, лук, чесън, моркови, зеле, дини и пъпеши); оранжерийни култури (домати, краставици и пипер); винени лозя (без площите, за които е получено подпомагане по мярката за "Събиране на реколта на зелено"); маслодайна роза; тютюн.

През миналата 2023 г. бюджетът по "де минимис" беше в размер на 47,5 млн. лева. Средствата се разпределиха поравно за секторите "Животновъдство" (в това число пчелен мед) и "Растениевъдство" по 23 750 000 лева. От помощта се възползваха общо близо 30 000 земеделски стопани.

Според сегашните разпоредби помощта "де минимис", която се предоставя на един земеделски стопанин или предприятие, не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро (48 895,75 лева) за период от 3 последователни бюджетни години.

#заседанието #съвета #земеделие #рибарство #люксембург #днес #делегацията #германия #името #делегациите

Още новини

Още новини от Икономика, които може да четете