АТА: Частни ВЕЦ са произвели 50,3% от електроенергията в Албания през първото тримесечие на 2024 г

АТА: Частни ВЕЦ са произвели 50,3% от електроенергията в Албания през първото тримесечие на 2024 г

11 юни 2024 г. · 3 мин. четене · Споделяне във Facebook


АТА: Частни ВЕЦ са произвели 50,3% от електроенергията в Албания през първото тримесечие на 2024 г

Произведеното в Албания електричество от частните електроцентрали, централите, управлявани на концесия, и фотоволтаичните паркове надвишава количеството електроенергия, произведена от обществените водноелектрически централи през първото тримесечие на 2024 г., предаде за БТА албанската агенция АТА, позовавайки се на данни на Националния статистически институт - ИНСТАТ.

Данните показват, че обществените ВЕЦ на Албания са произвели общо 1162 ГВтч електроенергия през първото тримесечие на 2024 г., с 28,1% по-малко спрямо същия период на миналата година, когато са произведени 1614 ГВтч.

Частните електроцентрали и централите, управлявани на концесия в Албания, са произвели 1246 ГВтч електроенергия, с 7,8% повече отколкото произведените 1156 ГВтч през същия период на 2023 г..

Електричеството от фотоволтаичните паркове възлиза на 70 140 МВтч, като този обем е значително повече от произведените 16 515 МВтч през същия период на 2023 г. 

Според ИНСТАТ комбинираното нетно производство на електроенергия през разглеждания период възлиза на 2478 ГВтч, отбелязвайки спад спрямо 2787 ГВтч, произведени през първото тримесечие на 2023 г. Делът на електричеството от публичните ВЕЦ в Албания е 46,9%, от частните ВЕЦ - 50,3%, а от фотоволтаичните паркове - 2,8% от нетното производство на енергия.

(Новина, избрана от албанската агенция АТА за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)

#произведеното #албания #електричество #частните #електроцентрали #централите #управлявани #концесия #фотоволтаичните #паркове

Още новини

Още новини от Балкани, които може да четете