Аджерпрес: Румъния има значителни минерални и енергийни ресурси

Аджерпрес: Румъния има значителни минерални и енергийни ресурси

13 април 2024 г. · 5 мин. четене · Споделяне във Facebook


Аджерпрес: Румъния има значителни минерални и енергийни ресурси

Румънската академия потвърждава, че страната разполага със значителни минерални и енергийни ресурси и запаси, разнообразни и сравнително равномерно разпределени на територията, като подчертава необходимостта те да бъдат използвани чрез реактивиране на добивната и преработвателната промишленост чрез прилагане на Национална програма за геоложки проучвания, съобщи Аджерпрес.

Отчитайки принципите на устойчивото социално-икономическо развитие на страната, както и големите трудности, през които румънската държава премина в случая с проекта Рошия Монтана, Румънската академия уточнява, че е наложително експлоатацията на минералните ресурси да се извършва по устойчив начин, без използването на технологични процедури и вещества с висока степен на токсичност (напр. натриев цианид), които биха застрашили околната среда, човешките общности, археологическите и историческите останки и природния ландшафт в минния район.

„Необходимо е да се приложи на практика Национална програма за геоложки проучвания и експлоатация, за да се очертаят нови ресурси от полезни минерални вещества, за постоянна преоценка и устойчиво управление на тези ресурси. Румънската академия предлага да се създаде Национална геоложка служба, която ще координира всички специфични геолого-проучвателни дейности и ще осигури прилагането на Националната геоложка програма, в съответствие с европейските цели на енергийния преход“, подчертават от Академията.

В същото време, според Академията, за ефективното управление на минералните и енергийните ресурси на страната е необходимо да се създаде законодателна рамка с цел идентифициране на потенциала на природните ресурси на Румъния в интерес на устойчивото развитие на страната. Освен това съществуващата законодателна рамка трябва да бъде актуализирана и завършена (Закон за минното дело, Закон за петрола и Закон за околната среда) и да гарантира непрекъснатото хармонизиране на националната законодателна рамка със законодателството на ЕС и ООН в сферата. 

Румънската академия заявява, че е „готова да предостави необходимата консултация на властите на румънската държава по всяко време“ в тази област, потвърждавайки, че чрез своите членове и специализираните си институти в Букурещ и в страната разполага с най-високата експертна мрежа в сектора на експлоатацията на минерални ресурси.

(Новина, избрана от румънската агенция АДЖЕРПРЕС за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)    

#румънската #академия #потвърждава #страната #разполага #значителни #минерални #енергийни #ресурси #запаси

Още новини

Още новини от Балкани, които може да четете