Нов български университет представя монографията „Емоционалната интелигентност“

Нов български университет представя монографията „Емоционалната интелигентност“

26 юни 2024 г. · 4 мин. четене · Споделяне във Facebook


Нов български университет представя монографията „Емоционалната интелигентност“

Център за книгата и департамент „Когнитивна наука и психология“ към Нов български университет (НБУ) представят монографията на Любомир Джалев „Емоционалната интелигентност: Възникване на парадигмата, обяснителни теории и измерване“ - на 28 юни в книжарницата на корпус I в Нов български университет, съобщиха от екипа на висшето училище. 

Събитието е с водещ проф. д-р Лилия Гурова и дискутант доц. д-р Милена Мутафчиева. 

Емоционалната интелигентност е сравнително ново понятие в психологията, което привлича вниманието не само на изследователите в тази област, но и на специалисти в различните ѝ приложни полета. Сред най-важните въпроси, свързани с емоционалната интелигентност, са доколко тя е „интелигентност“, за самостойността на понятието, за връзките му с когнитивната интелигентност и особено социалната интелигентност, както и с други психологически характеристики, за начините на нейното измерване. 

В книгата са разгледани тези и други въпроси, проследено е възникването и развитието на идеите за емоционална интелигентност и основните ѝ концептуални модели. Представена е адаптацията на психологически инструмент за нейното оценяване и са изведени норми за българската популация.

Любомир Джалев е дългогодишен директор на Центъра за оценяване и преподавател в департамент „Когнитивна наука и психология“ в Нов български университет. Научните му интереси и публикации са в областта на емоционалната интелигентност и теорията за междуличностно приемане-отхвърляне, както и на методологията на психологическите изследвания - количествени и качествени методи в социалните и поведенческите науки, измерване и оценяване в образованието, психологически измервания и тестови теории. Участвал е в разработването и адаптирането на множество психологически инструменти за оценяване. Водил е различни курсове, основни сред които са по психологическо скалиране, тестология, конструиране на тестове за постижения, съвременни образователни технологии и статистическа обработка на данни. /ПВ/

#център #книгата #департамент #когнитивна #наука #психология #нов #български #университет #нбу

Още новини

Още новини от Култура, които може да четете